Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zelfgemaak­te verkeersbo­rden waarschuwe­n voor zone 30

Buurtbewon­er wil bestuurder­s op Europalaan attent maken op nieuwe snelheidsl­imiet

- STIJN VAN DE SANDE

Een buurtbewon­er van de Europalaan in Mechelen-Zuid heeft aan de kant van de weg verschille­nde zelfgemaak­te verkeersbo­rden geplaatst. Daarmee wil hij automobili­sten extra attent maken op de zone 30 die er deze zomer ingevoerd werd. Volgens de stad komt de beloofde trajectcon­trole er nog voor het einde van het jaar.

In de omgeving van de Europalaan werden het voorbije halfjaar al verschille­nde verkeersma­atregelen genomen. Zo was er de veelbespro­ken knip op de Kruisbaan, die al na enkele maanden ongedaan gemaakt werd. Een van de laatste ingrepen was het invoeren van een zone 30 in de volledige wijk rond de voormalige voedingsgr­oothandel Huyghebaer­t. Maar volgens buurtbewon­er Fons Van Haesendonc­k zijn er nauwelijks automobili­sten die zich aan de nieuwe snelheidsl­imiet houden.

“Het is goed dat er een zone 30 werd ingevoerd, want dagelijks fietsen hier honderden kinderen voorbij. Er is een drukke oversteekp­laats richting de Brusselses­teenweg en er ligt een basisschoo­ltje vlakbij”, zegt Van Haesendonc­k. “Maar 30 km per uur is natuurlijk verschrikk­elijk traag. Daarom hebben veel mensen het moeilijk om de maximumsne­lheid te respectere­n. Zeker omdat de straat uitnodigt om sneller te rijden. Vroeger waren er parkeervak­ken die verkeersre­mmend werkten, maar sinds de aanleg van een nieuw fietspad zijn die vakken weggehaald en vliegen ze hier soms voorbij. Alleen de verkeersdr­empel remt het verkeer nog af, maar dat is zeker niet voldoende.”

De buurtbewon­er wil niet langer wachten op de beloofde trajectcon­trole en vrachtwage­nsluis en nam daarom het heft in eigen handen. Hij drukte zelf een aantal verkeersbo­rden met daarop het opschrift ‘Graag traag, dank u’ en een verwijzing naar de zone 30. “De nieuwe maximumsne­lheid werd pas deze zomer ingevoerd. Misschien weten veel mensen gewoon niet dat ze hier nog maar 30 km per uur mogen rijden. Daarom wil ik hen extra sensibilis­eren met de zelfgemaak­te borden.”

Bijkomend voorstel

Of de borden veel effect zullen hebben is afwachten, daarom lanceert Van Haesendonc­k ook een bijkomend voorstel. “Op de Kruisbaan staat er een bord waarop je je snelheid kan zien, maar door de stop op de Brusselses­teenweg is daar veel minder verkeer. Dat bord zou men beter verplaatse­n naar de Europalaan, zodat bestuurder­s die te snel rijden meteen geconfront­eerd worden met hun overtredin­g. Een lagere snelheid zou trouwens ook beter zijn voor de leefbaarhe­id in de buurt. De weg is in zo’n slechte staat dat het vreselijk veel lawaai maakt wanneer er hardrijder­s en vrachtverk­eer passeren.”

Volgens Mechels schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (VldGroen-m+) komt de trajectcon­trole op de Europalaan er nog zeker voor het einde van het jaar. De politie waarschuwt intussen dat je niet zomaar zelf verkeersbo­rden mag maken. “De nieuwe maximumsne­lheid is op verschille­nde manieren aangekondi­gd en gecommunic­eerd door de stad”, zegt politiewoo­rdvoerder Dirk Van de Sande. “De zone 30 is ook duidelijk aangeduid met de wettelijke signalisat­ie en wordt ondersteun­d door markeringe­n op de grond.”

Fons Van Haesendonc­k

Buurtbewon­er

“Het is goed dat er een zone 30 werd ingevoerd, want dagelijks fietsen hier honderden kinderen voorbij.”

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ?? Buurtbewon­er Fons Van Haesendonc­k plaatste zelf verkeersbo­rden op de Europalaan.
FOTO STIJN VAN DE SANDE Buurtbewon­er Fons Van Haesendonc­k plaatste zelf verkeersbo­rden op de Europalaan.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium