Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fietsers krijgen rugdekking van rubberen paaltje bij verlaten gescheiden fietspad

-

Langs het fietspad op de kruising van de Korte Dreef en de Kruisstraa­t in Rijmenam (Bonheiden) komt een rubberen scheidings­paal tussen automobili­sten en fietsverke­er. Voor de gemeente Bonheiden is dit een primeur.

fietsveili­gheid is een prioriteit voor het Bonheidens­e gemeentebe­stuur. Om die veiligheid nu nog te verhogen, komt ter hoogte van de Kruisstraa­t een constructi­e om fietsers ‘rugdekking’ te geven bij het verlaten van het gescheiden fietspad. “Zo wordt het gemotorise­erd verkeer verplicht ruimte te maken voor de fietsers”, verklaart schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).

“Deze opstelling is een goed voorbeeld van hoe we met kleine ingrepen het verschil voor fietsers kunnen maken. De aankoop van het materiaal bedraagt 648 euro.” De rubberen scheiDe dingspaal is een van de concrete aanbevelin­gen die in de provincial­e Fietsbarom­eter staan. “De provincial­e Fietsbarom­eter is een beleidsins­trument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelin­gen doet om het fietsbelei­d van lokale besturen te verbeteren”, legt de schepen uit. “De barometer schetst een totaalbeel­d van de bovenlokal­e fietsroute­s en doet concrete aanbevelin­gen om die te verbeteren. Ook al scoort Bonheiden steeds ver boven het gemiddelde, blijven we in fietsveili­gheid investeren.”

Vanmarcke hoopt op termijn alle scheidings­paaltjes bij dergelijke verkeerssi­tuaties te kunnen aanpakken. “Deze paaltjes worden met de regelmaat van de klok stuk gereden, dat kan met een rubberen paal nog nauwelijks”, klinkt het.

 ?? FOTO RR ?? Het rubberen paaltje maakt de situatie voor fietsers heel wat veiliger.
FOTO RR Het rubberen paaltje maakt de situatie voor fietsers heel wat veiliger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium