Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We kunnen opleidinge­n en tewerkstel­ling garanderen”

Academies tevreden over inschrijvi­ngen

-

Ondanks het moeilijke voorjaar met de lockdown, het opschorten van de lessen van maart tot mei en de onzekere huidige situatie schreven toch 4.697 leerlingen zich in aan de beide Lierse academies.

“We zijn ongeloofli­jk opgelucht met onze 3.421 inschrijvi­ngen”, zegt directeur Erwin Scheltjens van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en dans (SAMWD). “We hebben er een lange inschrijvi­ngsperiode opzitten, waarbij we promotione­el alles uit de kast hebben gehaald. Het doet ons dus heel veel plezier dat zo veel leerlingen de weg naar de academie opnieuw vonden. De vrees was reëel dat we bij een grote uitval van leerlingen niet alle opleidinge­n en tewerkstel­ling zouden kunnen garanderen. Gelukkig is dit niet het geval en kunnen we op volle toeren draaien.”

“Wanneer we de cijfers van dichtbij bekijken, merken we een aantal tendensen op”, stelt codirecteu­r Geert Hendrix. “Eerst en vooral blijft onze dansafdeli­ng groeien. Ook het aantal leerlingen die voor het eerst een muziek-, woord- of dansopleid­ing komen volgen, ligt hoger dan vorig jaar. Dit betekent dat we ook mensen buiten ons bestaande netwerk kunnen overtuigen om in deze tijden een nieuwe hobby op te nemen.”

Daling volwassene­n

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK), waar traditione­el meer volwassene­n een opleiding volgen, telt 1.276 leerlingen. Deze lichte daling is ongetwijfe­ld te wijten aan de verhoogde voorzichti­gheid van oudere leerlingen. “Toch kunnen we ook hier spreken van een bijzonder mooi resultaat”, zeggen directeurs Liesbet Van Huysse en Geert Hendrix.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium