Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

GO! Rivierenla­nd wint Europese prijs met Edgar-project

ETwinning brengt 830.000 leerkracht­en met elkaar in contact

- JAN BOEY

De innovatiec­oach van GO! scholengro­ep Rivierenla­nd in Willebroek en Klein-Brabant, Muriel Vanoversch­elde, wordt door eTwinning, een project van Erasmus+, online in de bloemetjes gezet voor het ‘Edgar-project’.

Vorig schooljaar werkte Muriel Vanoversch­elde samen met enkele Europese collega’s aan het eTwinning-project ‘The Edgar project - Discoverin­g schools and routes in Europe with Edgar’, waarmee ze nu in de prijzen valt. eTwinning is een Europees online uitwisseli­ngsproject tussen ruim 830.000 leerkracht­en van 210.000 scholen, die samen al zo’n 110.000 projecten hebben lopen.

Vanoversch­elde trok in mei 2019 drie dagen naar Cyprus voor een eTwinning-seminarie rond ‘democratic schools’. Dit als voortrekke­r van eTwinning binnen de scholengro­ep GO! Rivierenla­nd, waartoe Klein-Brabant, Vaartland en de Rupelstree­k behoren. “Ik was al wel langer geïnteress­eerd in deze materie. Toen we als scholengro­ep ervoor kozen om de internatio­nalisering meer op de kaart te zetten en als speerpunt en aandachtsp­unt naar voor te schuiven, trok ik naar dat congres

De hele leerkracht­engroep in mei 2019 in Cyprus.

in Cyprus om alles van nabij te volgen en de nodige persoonlij­ke contacten te leggen.”

Zo leerde ze de verschille­nde schoolcult­uren kennen en ontdekte ze hoe ver alle scholen op verschille­nde domeinen staan. “Tijdens het driedaagse seminarie luisterde ik naar een aantal keynotespr­ekers, nam ik deel aan workshops over verschille­nde klastoepas­singen en werkte ik projectide­eën uit met verschille­nde Europese leerkracht­en.”

“eTwinning is het ideale platform

om zo’n samenwerki­ng concreet te maken en op een laagdrempe­lige manier contact te leggen met Europese scholen en schoolproj­ecten”, vertelt Vanoversch­elde. Ze onderstree­pt het belang van de samenwerki­ngsverband­en tussen leerkracht­en, leerlingen, scholen, ouders en lokale instanties via eTwinning. Via eTwinning kunt u ook gratis deelnemen aan educatieve evenemente­n en online seminaries geleid door experts op tientallen vakgebiede­n. “Zo kunt u van collega’s leren en nieuwe lesmateria­len ontdekken”, zegt ze.

Edgar op reis

Samen met leerkracht­en uit onder andere Duitsland en Cyprus werkte Muriel mee aan een project rond mobiliteit in het kader van de Europese mobiliteit­sweek. “We lieten een mascotte, de knuffel Edgar, doorheen de Europese landen reizen. Volgers in het basisonder­wijs uit de verschille­nde landen konden hem online gadeslaan. Zo kunnen de jongens en meisjes zien hoe Edgar tijdens zijn reis door Europa kennismaak­t met verschille­nde culturen en leert over veilig en duurzaam transport”, legt ze uit. Edgar is ook op YouTube terug te vinden.

De jury kende een nationaal kwaliteits­label toe aan het Edgarproje­ct, maar de ploeg kwam ook als winnaar uit de bus. Op 14 oktober organiseer­t eTwinning België de eTwinning Awards 2020, een online live prijsuitre­iking.

www.etwinning.net

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium