Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Expo toont eeuwenoude vondsten

Reserveren verplicht

-

Een archeologe­nteam voerde begin juli opgravinge­n uit op de site van de nieuwe gymhal in de Rooienberg in Duffel. Een videofilm hierover is komend weekend te bekijken.

“De archeologe­n brachten heel wat bijzondere vondsten aan de oppervlakt­e. De uniekste was een waterput uit gevlochten hout. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen, maar hij is wellicht 1.800 à 2.000 jaar geleden gebouwd. Nabij de put zijn ook potscherve­n en een groot aantal dakpanfrag­menten aangetroff­en die terug te voeren zijn naar de Romeinse tijdsspann­e”, duidt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V).

De gemeente liet de opgravinge­n filmen en toont het resultaat in Kasteel Gevers in de Rooienberg 21b op zaterdag 10 en zondag 11 oktober in het kader van de Archeologi­edagen. “De archeologe­n geven toelichtin­g bij wat ze hebben aangetroff­en en we tonen ook de vondsten”, zegt schepen van

Archeologe­n leggen een Romeinse waterput bloot.

Openbare Werken Jos Hellemans (CD&V).

De vertoning en de expo worden coronaveil­ig georganise­erd. Het publiek kan inschrijve­n op een van de achttien tijdslots, met maximaal tien personen per eenheid.

Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. Dat kan online en telefonisc­h tot en met woensdag 7 oktober.

www.duffel.be/archeologi­schevondst, 015.30.72.50

 ?? FOTO CHRIS VAN ROMPAEY ??
FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium