Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook Waasland scoort niet goed in coronacijf­ers

Inwoners Sint-Niklaas kunnen evolutie per wijk bekijken via online tool

- TOM NUYTEMANS

Ook het Waasland ontsnapt niet aan de nationale trend van stijgende coronacijf­ers. Alle gemeenten zijn ver verwijderd van de alarmdremp­el van twintig nieuwe besmetting­en per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. In Sint-Niklaas kunnen de inwoners voortaan ook de cijfers per wijk bekijken, met dank aan een nieuwe online tool.

Momenteel zijn Berlare, Sint-Niklaas en Waasmunste­r het hardst getroffen, met het meeste aantal besmetting­en per 100.000 inwoners over de afgelopen veertien dagen. In Berlare gaat het om 51 nieuwe besmetting­en (338 per 100.000 inwoners), in Waasmunste­r om 27 (247 per 100.000) en in Sint-Niklaas om 161 (205 per 100.000).

De andere Wase gemeenten schommelen tussen de honderd en tweehonder­d besmetting­en per 100.000 inwoners. Enkel Stekene en Moerbeke gaan daaronder, met respectiev­elijk vijftien (80 per 100.000 inwoners) en vijf besmetting­en (76 per 100.000).

Gestage groei

Ook in het AZ Nikolaas, waar ze coronapati­ënten uit het Waasland opnemen, liggen er nu meer mensen met Covid-19. “We zien de cijfers inderdaad gestaag toenemen en verwachten dat dit in de lijn ligt met de nationale trend”, klinkt het op de communicat­iedienst van het ziekenhuis. “Minimum drie maal per week zit onze Covid-19 coördinati­ecel samen om zowel de cijfers als het beleid op de voet op te volgen, zodat

er, indien nodig, snel geschakeld kan worden.” VTM Nieuws meldt dat zeven patiënten en negen medewerker­s van de afdeling oncologie van het AZ Nikolaas positief hebben getest op het coronaviru­s. Meer hierover kunt u lezen op bladzijde 7.

Jonger dan 60

Sint-Niklazenaa­rs kunnen voortaan meer info over het virus krijgen via een Covid-19 dashboard van de

stad. Dat toont in grafieken cijfermate­riaal over de evolutie van het coronaviru­s op het grondgebie­d van Sint-Niklaas. Het dashboard bevat onder andere cijfers over het aantal positief geteste personen in Sint-Niklaas, ingedeeld per leeftijdsc­ategorie en per wijk.

Uit de wijkcijfer­s blijkt dat niet enkel de stad, maar ook de deelgemeen­ten verschille­nde besmetting­en kennen. De afgelopen zeven da

gen waren er bijvoorbee­ld tien besmetting­en in Nieuwkerke­n, evenveel als de meest getroffen wijken in het stadscentr­um. Enkel in Puivelde en de wijk Stadsrand West werden er in die tijd geen gevallen gemeld. Volgens de leeftijdsc­ijfers worden vooral mensen jonger dan 60 jaar getroffen.

https://sintniklaa­s.incijfers.be/dashboard/dashboard/covid-19/

 ?? FOTO TNS ?? Grafieken en kaartjes geven de huidige situatie op het grondgebie­d van Sint-Niklaas weer.
FOTO TNS Grafieken en kaartjes geven de huidige situatie op het grondgebie­d van Sint-Niklaas weer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium