Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Captatieve­rbod in provincie wordt uitgebreid

-

Om de waterlopen gezond te houden in dit enorm droog jaar, wordt het reeds geldende captatieve­rbod in de provincie uitgebreid. Dat wil zeggen dat men niet overal zomaar water mag oppompen.

Donderdag heeft de provincie een droogte-overleg gehouden. Daar werd besproken wat er nog kan en moet gebeuren om de uitzonderl­ijke droogte van de afgelopen maanden te compensere­n. Captatieve­rboden worden quasi elk jaar uitgesprok­en voor bepaalde waterlopen en dat was dit jaar niet anders.

Maar nu, zelfs na de zomer, blijft het te droog en daarom worden de gebieden waar een captatieve­rbod geldt uitgebreid. Recente metingen wijzen uit dat het waterpeil onder de drempelwaa­rden ligt in stroomgebi­eden in het zuiden van de provincie en ook sommige ecologisch­e kwetsbare waterlopen in het noorden staan droger dan anders.

Concreet geldt dat captatieve­rbod voor het hele stroomgebi­ed van de Watergang van de Hoge Landen (Sint-Gillis-Waas), de Noord-Zuidverbin­ding (Beveren), de Barbierbee­k (Kruibeke) en de bovenlopen van de Leebeek en de Molenbeek (Sint-Niklaas) vanaf vrijdag 25 september.

Overtredin­gen worden bestraft met een gevangenis­straf van acht tot veertien dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro.

 ?? FOTO DVK ?? De Barbierbee­k treedt geregeld buiten haar oevers.
FOTO DVK De Barbierbee­k treedt geregeld buiten haar oevers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium