Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Rustige straat geplaagd door sluipverke­er tijdens werken

Stadsbestu­ur belooft meer politiecon­trole om verbod te handhaven

- IVAN ELEGEERT Camera’s betrappen 68 sluikstort­ers

Buurtbewon­ers van de Warme Nauwstraat maken zich zorgen over het toegenomen verkeer in hun straat. Nu er ingrijpend­e wegenwerke­n in de Nauwstraat bezig zijn, wordt hun straat regelmatig gebruikt door bestuurder­s die snel de doorsteek willen maken richting Sint-Niklaas. “We gaan meer controles uitvoeren”, waarschuwt de schepen.

Nog tot het voorjaar van 2021 worden in de Nauwstraat, de drukke invalsweg om via Sinaai en Puivelde richting Sint-Niklaas te rijden, nieuwe riolen gelegd. Het verkeer wordt omgeleid via Belsele of Sint-Pauwels. “Maar heel wat automobili­sten doen dat niet en verkiezen om via onze straat, de Warme Nauwstraat, de verbinding te maken tussen de Gentstraat en Patershoek”, vertelt buurtbewon­er Willem D’heer. “Nochtans is onze straat enkel voor plaatselij­k verkeer bestemd. Er werden naast de bestaande borden nog extra borden geplaatst, maar niemand trekt zich daar iets van aan. Per minuut rijden er nog steeds tien voertuigen van alle mogelijke pluimage door de straat.”

Mastodonte­n

Na het perenseizo­en is nu de maïsoogst begonnen en ook landbouwvo­ertuigen verplaatse­n zich

Willem D’heer

Buurtbewon­er Willem D’heer neemt het op voor de verkeersve­iligheid in de Warme Nauwstraat.

dus door de straat. “Mastodonte­n van tractoren kruisen nu 24-tonners die een lading moeten leveren bij het fruitbedri­jf achteraan in de straat”, zegt Willem. “Onvoorstel­baar hoe deze en andere voertuigen de weg moeten delen en mekaar moeten kruisen.”

“Vergeten”

D’heer hoopt dat het stadsbestu­ur door technische ingrepen het doorgaand verkeer kan stoppen. “Maar op korte termijn hoop

ik vooral op meer controle. Ik las in de krant dat de korpschef aangeeft dat ze er voor wil zorgen dat haar agenten op de plaats zijn waar de mensen dat verwachten”, klinkt het. “Ik denk dat ze ons alvast vergeten zijn.”

Schepen voor mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) is op de hoogte van de problemati­ek. “De Warme Nauwstraat is geen omleidings­weg voor de werken in de Nauwstraat en is dat nooit geweest”, zegt de schepen. “Er is echter

sluipverke­er dat die straat gebruikt. Daarop werd verleden week de signalisat­ie aangepast en is vanaf nu enkel lokaal verkeer toegelaten. Ik kan me inbeelden dat veel mensen dit nog niet gezien hebben, al blijf ik het onverantwo­ord vinden om die straat te nemen als omleidings­weg. We gaan de politie wel nadrukkeli­jker controlere­n.”

Afvalinter­communale Verko zette anderhalf jaar geleden tien onbemande mobiele camera’s in om sluikstort­ers te betrappen aan de glasbollen. “Zo hebben we in al onze aangeslote­n gemeenten samen 68 sluikstort­ers kunnen identifice­ren”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko.

Daarboveno­p voerde Verko vierhonder­d controles uit zonder camera, onder meer op basis van klachten van alerte buurtbewon­ers. “Een kleine, hardnekkig­e groep burgers blijft zondigen. Door hen te identifice­ren kunnen de bevoegde instanties een sanctie treffen en zullen sluikstort­ers de gevolgen voelen”, vult Peter De Leeuw, directeur van Verko, aan.

Het is de GAS-ambtenaar van de betrokken gemeente die beslist over een eventuele boete. Die boete verschilt van gemeente tot gemeente en kan oplopen tot 350 euro.

 ?? FOTO IES ??
FOTO IES
 ?? FOTO BFS ??
FOTO BFS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium