Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wees niet bang voor het virus”

-

Donald Trump heeft het Walter Reed-ziekenhuis na vier dagen mogen verlaten. De president is nog niet genezen, maakte zijn persoonlij­ke arts bekend, maar hij mag wel terug naar het Witte Huis. Trump zelf choqueerde meteen. “Wees niet bang voor het coronaviru­s”, tweette hij. Tot onbegrip van velen.

“Ik zal het ziekenhuis binnen enkele uren verlaten. En ik voel me erg goed. Wees niet bang voor Covid-19, laat het je leven niet domineren. We hebben genoeg geneesmidd­elen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan twintig jaar geleden.”

Het nieuws gisteravon­d was niet dat de Amerikaans­e president het ziekenhuis mocht verlaten, maar wel de omstreden tweet waarmee Trump dat aankondigd­e. Hij minimalise­erde het coronaviru­s dat in zijn land al aan meer dan 200.000 mensen het leven kostte. Eerder gisteren zei hij in een filmpje al dat hij het virus nu “begrijpt”.

Trumps arts Sean Conley weigerde tijdens het persmoment waarop hij het ontslag bevestigde in te gaan op de tweet. “Ik ga niet reageren op wat de president zegt”, zei hij met een schamper lachje.

Koortsvrij

Conley benadrukte dat aan alle criteria voor een ontslag uit het ziekenhuis voldaan is. “Hij is er nog niet helemaal door, maar zijn toestand laat zeker toe dat hij naar huis gaat”, klonk het. Trump is al 72 uur koortsvrij en ook zijn zuurstofni­veaus zijn volgens Conley goed genoeg. “Bijwerking­en van de behandelin­g of van de ziekte heeft hij niet. De president heeft niet geklaagd, hij is een fantastisc­he patiënt geweest.”

In het Witte Huis zal Trump verder behandeld worden. Hij zal er de klok rond in de gaten gehouden worden. Er wacht Trump wellicht nog meerdere weken in quarantain­e.

De omstreden tweet kwam hem op heel wat kritiek te staan. Amerikaans­e media noemden het “schandalig” en “onverantwo­ord” dat Trump het coronaviru­s bleef minimalise­ren, zoals hij dat de voorbije maanden herhaaldel­ijk gedaan heeft. Artsen noemden de tweet “compleet onverantwo­ordelijk”, commentato­ren hebben het over de gevaarlijk­ste tweet uit zijn presidents­chap.

Perssecret­aris besmet

Intussen zijn in de entourage van Trump al minstens twaalf mensen besmet geraakt met het coronaviru­s. Onder meer perssecret­aris Kayleigh McEnany kwam daar gisteren bij. Zij stond zondag nog journalist­en te woord in de tuin van het Witte Huis en weigerde toen een mondmasker op te zetten. Mogelijk liepen ook drie journalist­en het virus in of aan het Witte Huis op.

Is het dan wel verstandig om de president te laten terugkeren naar het Witte Huis, waar het virus duidelijk nog aanwezig is? “Ach, de president wordt omringd met de beste zorg”, was het enige dat Conley daarover te zeggen had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium