Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vindt u dat de ‘bubbel’ van vijf nauwe contacten moet verkleind worden?

Meerdere bubbels

Het is duidelijk dat het met de cijfers de verkeerde richting uitgaat. De regels zijn onduidelij­k. Mijn zoon is 17 jaar. Hij heeft wekelijks zeventig nauwe contacten. Hij ziet vijftig personen in de Chiro. En hij ziet twintig mensen als hij gaat voetballen. Als het regent tijdens de pauze zitten leerlingen onder een afdakje dicht bij elkaar te praten.

Ik heb ook een 14-jarige dochter. Zij danst en doet aan volleybal. Dat zijn allemaal verschille­nde bubbels. Volgens de regels van onze regering is dit allemaal coronaproo­f. En dan maar zeggen dat we onze contacten moeten beperken. Ik kan niet meer volgen.

WIM SCHUDDINCK,

DUFFEL

Horeca niet essentieel

De bubbel moet zeker verkleind worden. We moeten stoppen met de jongeren te pamperen. Er moet de jeugd duidelijk gemaakt worden dat het virus minder kan overleven als we minder sociale contacten hebben. Desnoods moet dat met een harde hand.

Stop ook met alle vertier. Horeca en evenemente­n zijn in tijden van een pandemie niet essentieel.

JAQUES NAERT, AARSCHOT

Waar is de logica?

De mensen hebben zich ook niet gehouden aan de bubbel van tien. Dus gaan ze hun contacten ook niet verkleinen tot een bubbel van drie. Op televisie zien we sportevene­menten waar men met duizend mensen bijeenzit. Dat is frustreren­d. Maar je eigen familie mag je dan niet zien? Waar is de logica? Er zijn veel meer besmetting­en sinds de scholen zijn geopend. Ik wil niet zeggen dat de scholen weer moeten sluiten. Tot slot wil ik nog opmerken dat mensen op hun werk meer contacten hebben dan met hun eigen familie.

TAMARA DERBOVEN, DEURNE

Bewuste keuze

Neen, de bubbel moet niet verkleind worden. Laat de mensen zelf beslissen. Ik heb minder dan vijf contacten. Iedereen mag zijn bewuste keuze maken.

JAN FAVRESSE, URSEL

Stijgende curve

Belgen staan erom bekend om de grenzen van het toelaatbar­e op te zoeken. Als er geen maatregele­n worden opgelegd, zullen de cijfers alleen maar stijgen. Hebben we nu nog altijd niet door dat rekenen op het gezonde verstand niet werkt? Dankzij de aanbevelin­gen en adviserend­e richtlijne­n is er een stijgende curve. Deze pandemie zal niet zomaar opgelost worden.

SHEILA VANDERWIER,

STABROEK

Controle niet mogelijk

De bubbel verkleinen heeft geen enkele zin. Dit is toch niet te controlere­n. Het merendeel van de mensen houdt zich heus wel aan de maatregele­n. Misschien wordt het tijd om eens een duidelijk en volledig beeld te geven van de

situatie. Nu zien we alleen grote letters en een aantal aspecten.

Mensen kunnen geen geloof meer hechten aan wat hen wordt meegedeeld. Het is dringend tijd dat er gestopt wordt met angst te zaaien.

LIEVE JOOS, PUURS-SINT-AMANDS

 ?? FOTO BELGA ?? Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke.
FOTO BELGA Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium