Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Durf te vragen

-

Hoewel zusters al lang deel uitmaken van onze maatschapp­ij, zullen we ze in de toekomst minder en minder zien. Nochtans speelt de vrouw een steeds belangrijk­ere rol binnen de Katholieke Kerk. Van de meer dan 7000 personen die in de Kerk in België een verantwoor­delijkheid dragen is 55% vrouw.

Eén, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium