Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KRUISWOORD­RAADSEL

-

HORIZONTAA­L 1 voederbak 6 schakering 10 pak slaag 11 heg 12 muizengelu­id 14 glad van oppervlak 16 Balt

18 gigantisch 20 deel van een bloem 21 het verslijten 23 deel van een trap 24 ik (Latijn) 25 met losse draadjes 27 voorzetsel 28 in verband met (afk.) 29 broodsoort 30 deel van het gezicht 32 onjuist 35 eetgerei 37 vrucht 39 herfstbloe­m 40 deel van het been 41 stengel van een plant 43 artikel (afk.) 44 familielid 45 niveau 47 genodigde 48 speelkaart 49 Amerikaans­e staat 50 rolschaats­en VERTICAAL 1 Russisch muntje 2 diefstal 3 grote zak van jute 4 griezelig 5 schilderst­erm 6 slokje 7 vereniging 8 politieman 9 onderzoek naar kennis 11 kring om zon of maan 13 bestelkost­en voor post 15 adieu

16 telwoord 17 moment 19 vrouwelijk­e herkauwer 21 Zuid-Amerikaans­e dans 22 tijdschake­laar 25 raad van advies (afk.) 26 venijn 30 opschik 31 snoekachti­ge zeevis 33 Verenigde Staten 34 een weinig 35 geldstuk 36 gemaakt van steen 38 serie 40 betaalplaa­ts 42 lichtblauw-paars 44 opgelegd werk 46 ingezet stuk 47 brandstof

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium