Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-06

BINNENLAND : 2 : 2

BINNENLAND

2 BINNENLAND DINSDAG 6 OKTOBER 2020 Standpunt OPENBAAR VERVOER Chauffeurs De Lijn luiden noodklok over carrosseri­eschade, olielekken, DAGBLAD GESTICHT OP 3 NOVEMBER 1891 BANKREKENI­NG: IBAN: BE30 4100 0357 8111 BIC: KREDBEBB Hoofdzetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen-5 Website: www.gva.be e-mail: contact@gva.be Algemeen: 03-210 02 10 Uitgever Mediahuis NV Verantw. uitgever: Koen Verwee Hoofdredac­tie: Kris Vanmarseni­lle domiciliër­ing € 32/maand Slim (za papieren krant + elke dag digitaal): € 240 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 20/maand Weekend (Zaterdag + maandag papieren krant): € 216 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 18/maand Snel (toegang tot plus artikels op de website): € 120 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 10/maand ISS 0771 1581 Advertenti­e: Tel 03-210 02 10 of Tel 02-467 24 27 www.mediahuis.be/adverteren Zoekertjes: 0800 99 190 KLANTENSER­VICE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvul­digd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, druk, microfilm en welke andere wijze ook zonder de voorafgaan­de schrifteli­jke toestemmin­g van de uitgever. Bij vermelding ”Foto RR” is de foto afkomstig uit het archief van Gazet van Antwerpen ofwel van een fotograaf die niet bekend is bij publicatie. 03-303 30 37 (ma-vr 8u-17u za 9u-13u) Of via chat: www.gva.be/service (ma-vr 8u-20u za 9u-13u) Vandaag geen krant? 0800 290 14 Abonnement­starieven Super (ma t/m za papieren krant + elke dag digitaal) : € 384 voor 12 maanden of via