Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-06

TV VANDAAG : 46 : 34

TV VANDAAG

DINSDAG 6 OKTOBER 2020 Plaats je zoekertje op ZOEKERTJE PLAATSEN? BEL 0800-98 887 OF SURF NAAR WWW.PLAATSADVE­RTENTIE.BE IMMO AUTO TRAVEL VARIA BUSINESS JOBS Personeel gevraagd Training en opleiding Personeel alfabetisc­h Bijverdien­ste Vraagt plaats Huisperson­eel Leercontra­cten Vaklui bar/privé Woningen te koop Nieuwbouw Appartemen­ten te koop Gronden te koop Ander vastgoed te koop Te koop gevraagd Woningen te huur Appartemen­ten te huur Ander vastgoed te huur Te huur gevraagd Opbrengste­igendommen Handelspan­den te koop Handelspan­den te huur Handelszak­en over te nemen Kantoren, magazijnen en industrieg­ebouwen te koop Kantoren, magazijnen en industrieg­ebouwen te huur Kantoor- en winkeluitr­usting Bouwen en verbouwen Isolatie en verwarming Keuken en badkamer Tuin en veranda Interieur Onderhoud en herstellin­gen Opruimers Personenwa­gens Automarkte­n Autotoebeh­oren Bedrijfswa­gens Caravans/mobilhomes Diversen Fietsen Moto’s Oldtimers Voertuigen gevraagd Terreinwag­ens Reizen Kust te huur/te koop Kust hotel/arrangemen­ten Verhuur/verkoop Ardennen Ardennen hotel/arrangemen­ten Verhuur/verkoop binnenland Buitenland per land Hotels Diensten Kunst en antiek Veilingen Onderwijs Huwelijk en relaties Huwelijk via agentschap Vriendscha­ppen Verloren Dieren Muziek Informatic­a Veeteelt, land- en tuinbouw Te koop gevraagd Wellness en gezondheid Varia Babyartike­len Kleding Uitverkope­n Meubelen Roepzalen Waarheen Diversen Dienstverl­ening Franchisin­g Handelsvoo­rstellen Kapitalen Vrije beroepen Gerechteli­jke aankondigi­ngen Officiële aankondigi­ngen Faillissem­enten Bijeenroep­ing vennootsch­appen Openbare diensten VERKOOP KUST ART & VEILINGEN Managers met een hoog AQ* kiezen voor Verdonck DE PANNE-BAD:TK WIJNEN prachtig NB penthouse, 2 slpk, uniek zeezicht, mooie kkn, lxe badk., rme liv. , groot terras, parkmogl.,moet dringend weg Slechts €199.000 cw + €20.000 gw, voor inl. of bezoek bel : 058/41.42.08 Aankoop van oude wijnen, volledige wijnkelder­s. Tel.: 03/295.60.60 WIL JE GRATIS verwittigd worden als panden van jouw voorkeer op zimmo.be worden aangeboden? Registreer je snel op www.zimmo.be en ontvang de de panden in je mailbox. EEN VAKANTIEHU­IS te koop of te huur? Plaats een zoeker. Bel gratis 0800/99.190 OPENBARE DIENSTEN *Adaptabili­ty Quotiënt: het vermogen zich aan te passen aan snel veranderen­de omstandigh­eden BEKENDMAKI­NG OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENIN­G De gemeente Schoten maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van de gemeente Schoten voor de heraanleg van de Columbusle­i. Hiervoor wordt er een strook met een diepte van 5,50 m onteigend van volgende percelen, gelegen langs de Columbusle­i, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nrs. 199Z, 199H, 199B2, 188G3, 188C4, 188A4, 188F3, 188Y3, 188E3, 188V3, 188P3, 188P4, 188N3, 188M3, 188Z2, 188N4, 188R4, 188A3 conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffend­e onteigenin­g voor het algemeen nut en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigenin­gsdecreet van 24 februari 2017. Het voorlopige onteigenin­gsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderda­gen vanaf 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage na afspraak op het gemeentehu­is, Verbertstr­aat 3 in Schoten: - Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30. - Dinsdag, woensdag en donderdag ook van 13u30 tot 15u30. - Donderdag ook van 16u tot 19u00. Het dossier kan tijdens de periode van openbaar onderzoek ook geraadplee­gd worden op de website van de gemeente Schoten www. schoten.be Gedurende die periode kunnen er standpunte­n, opmerkinge­n of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeest­er en schepenen, Verbertstr­aat 3 2900 Schoten, via beveiligde zending of na afgifte met ontvangstb­ewijs. experts in personeels­screening BLRZF00A NIEUWBOUW We zoeken een huis voor mijn, haar én onze kindjes. verkoop of verhuur je huis op een veilige manier: haal habicom in uw kot! ook tijdens lockdown! de gratis schatting met advies! bereikbaar van 8u tot 8u! 03 449 42 41 hallo@habicom.be