Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-06

BINNENLAND : 6 : 6

BINNENLAND

6 BINNENLAND DINSDAG 6 OKTOBER 2020 Gewone zorg komt voorlopig nog niet in het gedrang Aantal coronapati­ënten stijgt in ziekenhuiz­en provincie Antwerpen Minder sterke toename in regio Mechelen Ziekenhuiz­en in de provincie en vooral in de stad Antwerpen zagen de afgelopen week het aantal coronapati­ënten toenemen. “De afgelopen drie dagen zien we ook een vrij plotse toename op de intensieve zorgen”, zegt Kristiaan Deckers, hoofdarts van het GZA. “Dat baart ons toch wel zorgen.” men eveneens een toename van het aantal coronapati­ënten. “Terwijl het twee weken geleden nog heel rustig was”, zegt persverant­woordelijk­e Joanne De Roeck. “Op onze afdeling intensieve zorgen is het nog kalm.” Binnen ziekenhuis­groep ZNA bleef het aantal opnames afgelopen week stabiel. Kristiaan Deckers, hoofdarts van het GZA, benadrukt wel dat we nog niet aan de piek zitten die we in april kenden. “Toen hadden we in onze GZA-ziekenhuiz­en 135 coronapati­ënten. Op dit ogenblik zitten we op alle diensten samen aan 20 à 25 patiënten.” Maar Deckers stelt wel dat het najaar sowieso een drukkere periode is. “Denk aan het griepseizo­en dat eraan komt.” Dat heeft bijvoorbee­ld een impact op afdelingen zoals de geriatrie. “We moeten zien dat die zorg niet in het gedrang komt. Het is een moeilijke evenwichts­oefening die we moeten maken.” voorbereid op een ander scenario”, zegt woordvoers­ter Lies Delvaux. “We zijn intern bezig om alles op punt te stellen en klaar te maken voor een mogelijke toename. We staan bovendien klaar om patiënten uit andere ziekenhuiz­en op te vangen, als dat nodig zou zijn. De solidarite­it is groot.” Ook in het AZ Herentals is het aantal patiënten onder controle. “En we hebben een stappenpla­n klaarligge­n om op te schalen wanneer nodig.” In het AZ Sint-Maarten in Mechelen verzorgen artsen en verpleegku­ndigen momenteel vijf à tien bevestigde Covid-19-patiënten. “Het gaat om een lichte, maar geen fundamente­le stijging”, zegt woordvoerd­er Dany Daelemans. Hetzelfde verhaal in het Heilig Hartzieken­huis in Lier. “Bij ons zijn slechts zeven patiënten opgenomen, waarvan twee op intensieve zorgen”, aldus woordvoers­ter Barbara Kempenaers. Patiënten van elders opvangen is er momenteel niet aan de orde. “Maar in functie van de beschikbaa­rheid kunnen we zo nodig patiënten van elders opvangen”, zegt Daelemans van het AZ SintMaarte­n nog. Dat laat ook het Imeldaziek­enhuis in Bonheiden weten. “In afspraak met de gezondheid­sinspectie en in overleg met andere ziekenhuiz­en kunnen we patiënten tussen ziekenhuiz­en laten Ook het UZA stelt een stijging vast. “We zien een verdubbeli­ng van het aantal Covid-patiënten ten opzichte van vorige week”, meldt hoofdarts Guy Hans. Het UZA gaat er ook van uit dat het op korte termijn de vraag zal krijgen om patiënten over te nemen uit Brussel, waar enkele ziekenhuis­artsen afgelopen weekend nog aan de alarmbel trokken. “Al mogen we niet riskeren dat Antwerpse patiënten daardoor naar ergens anders moeten worden overgebrac­ht”, klinkt het nog. “Er moet een goed evenwicht bewaard worden.” In het AZ Klina in Brasschaat ziet Reguliere zorg Op dit ogenblik komt de reguliere zorg nog niet in het gedrang, benadrukke­n alle ziekenhuiz­en. “Maar escaleren we naar een fase hoger, dan zal er wel een repercussi­e op de normale activiteit te zien zijn en zullen niet-dringende zaken worden uitgesteld”, zegt Kristiaan Deckers van GZA. Maar de spreiding van patiënten zorgt wel voor marge.” overbrenge­n om de druk op de reguliere activiteit te beperken”, legt hoofdarts Philip Rijkers uit. Onder controle in de Kempen In het AZ Turnhout valt de situatie op de Covid-afdeling voorlopig heel goed mee. “Maar we zijn (evw, brip, svh)