Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-06

BINNENLAND : 7 : 7

BINNENLAND

BINNENLAND 7 DINSDAG 6 OKTOBER 2020 in quarantain­e geplaatst”, legt Van Damme uit. “De proefperso­nen worden in feite ‘uitgedaagd’ door hen bloot te stellen aan een bepaalde ziekteverw­ekker. Zo kunnen we op heel korte tijd zien of het vaccin werkt. Is dat niet het geval, dan kan het erg snel terug naar het labo, waar verder onderzoek kan worden verricht. Op die manier krijgen we veel sneller antwoorden op de vraag of het vaccin werkzaam is.” De proefperso­nen worden blootgeste­ld aan een verzwakte versie van het van een virus. Alleen als er al een doeltreffe­nde behandelin­g bestaat, kan ook het oorspronke­lijke virus worden toegediend. Of in het Vaccinopol­is ook het vaccin voor het coronaviru­s getest zal kunnen worden, hangt dus in grote mate af van hoe de ontwikkeli­ng van dat vaccin verloopt, dat vandaag door verscheide­ne farmaceuti­sche bedrijven wereldwijd reeds in de testfase zit. Opvallend veel ‘vals positieve’ coronatest­en in zomer Uit navraag bij verschille­nde labo’s blijkt dat deze zomer opvallend veel mensen positief testten op het coronaviru­s terwijl ze eigenlijk niet (meer) besmetteli­jk waren. Belandt een coronatest met een wattenstaa­fje in een labo, dan draait het afgenomen staal daar tot veertig rondjes om te ontdekken hoeveel virusdeelt­jes erin zitten. Hoe lager die zogenaamde ‘Ct-waarde’ van het staal, hoe meer virusdeelt­jes erop aanwezig zijn. Navraag van bij een labo in Roeselare, dat tussen maart en september zo’n 3% van alle Belgische coronabesm­ettingen vaststelde, leert dat heel wat als positief omschreven patiënten in de afgelopen zomer een Ctwaarde hadden die hoger was dan 35, typisch voor besmetting­en van meer dan drie maanden geleden. Er zijn indicaties dat de trend zich ook elders voordeed. Daarbij rijst de vraag hoe besmetteli­jk die positief geteste Belgen nog waren op het moment van de test. “En of die vals positieven niet aangegrepe­n werden om mensen nodeloos in quarantain­e te laten gaan”, aldus klinisch bioloog en gezondheid­sspecialis­t bij N-VA Louis Het Laatste Nieuws Ide, die aan de basis van de ontdekking ligt. Niet relativere­n 20 miljoen euro De huidige alarmerend­e cijfers komen er echter zeker niet alleen door ‘vals positieve’ tests. Infectiolo­ge Erika Vlieghe wijst naar het totale aantal positieve testen en de hospitalis­aties, die stijgen, en vraagt om de cijfers niet te relativere­n. Ide hoopt wel dat het onderzoek een signaal aan Sciensano is om nauwgezett­er de Ct-waardes te meten. Moeilijkhe­id daarbij is dat sommige labo’s enkel een positief of negatief testresult­aat afleveren, zonder bijkomende waardes. Vaccinopol­is is een permanent complex en ligt in het verlengde van het tijdelijke Poliopolis. In dat voormalige containerd­orp op de parkeerpla­ats van het Antwerpse universita­ire ziekenhuis, lieten drie jaar geleden dertig proefperso­nen zich vrijwillig een maand insluiten om een nieuw poliovacci­n uit te testen. In Vaccinopol­is zullen vaccins voor een hele resem infectiezi­ektes getest kunnen worden. Binnen dit project wordt onder leiding van professor Arnaud Marchant (ULB) in Brussel een hoogstaand immunologi­sch laboratori­um gebouwd. Het gezamenlij­ke project van de UAntwerpen en ULB voor permanente onderzoeks­infrastruc­tuur, waarin de federale regering 20 miljoen euro investeert, krijgt een spoedbehan­deling en zal in anderhalf jaar gerealisee­rd worden, in plaats van de gebruikeli­jke vier à vijf jaar. Van de drie consortia die intekenden op de openbare aanbestedi­ng, haalde het ontwerp van IMM/Unity het. Proof of the sum, Exilab, Abstract Architecte­n, burO Groen en Establis zijn verantwoor­delijk (kbz) Daggemidde­lde besmetting­en CIJFERS BELGIË (dag -10 tot dag -4) 2.103,3 Totaal aantal besmetting­en 130.235 83,7 1,16 Reproducti­egetal 1 juli 5 oktober (boven 1 wint Covid-19 aan kracht) voor het integrale ontwerp. De realisatie is in handen van Jansen Building Group, Jansen Cleanrooms en Cordeel. De partners dienden maandag de omgevingsv­ergunnings­aanvraag in en willen begin 2021 beginnen bouwen. Dat gebeurt in een extreem korte doorloopti­jd: na twaalf maanden moet het gebouw met vier verdieping­en opgeleverd worden. Vanaf 1 maart 2022 zou het vaccincent­rum dan de deuren kunnen openen. Ziekenhuis­opnames 86 1 9 0,93 1 juli 5 oktober JAN STASSIJNS 1 juli 5 oktober 16 patiënten en medewerker­s van ziekenhuis Sint-Niklaas testen positief op coronaviru­s Volledige kankerafde­ling AZ Nikolaas in quarantain­e VACATURE ACCOUNTANT (M/V) A-Star Group wordt getypeerd door zijn ambitie om te innoveren en te blijven groeien. Naast onze core business, die zich bevindt in vastgoed, zijn we met AB Auto ook gespeciali­seerd in de B2C verkoop van jonge tweedehand­s en nieuwe luxewagens. En noem ons een ondernemen­de duizendpoo­t, maar als exclusieve verdeler voor Benelux verkopen en charteren we jachten van Italiaanse makelij voor Ferretti, Riva en Pershing. Negen medewerker­s en zeven patiënten van het oncologisc­h centrum aan het AZ Nikolaas hebben positief getest op corona. Vier patiënten vertonen symptomen. De afdeling is in lockdown gegaan. lichte tot middelmati­ge respiratoi­re klachten”, zegt Ines Deleu, diensthoof­d medische oncologie van het AZ Nikolaas. “Niemand moet naar de afdeling intensieve zorgen. We volgen het nauw op want er bestaat altijd een kans dat het erger wordt. We hebben hier toch te maken met verzwakte patiënten.” De afdeling is ondertusse­n in lockdown gegaan. Alle patiënten liggen apart op een kamer en er werd een aparte cohortzone ingericht zodat de niet-besmette patienten afgescheid­en liggen van de personen met Covid-19. Op andere afdelingen is niemand besmet”, aldus Deleu. EEN GREEP UIT JE TAKENPAKET Inboeken van aankoop- en verkoopfac­turen • Boeken van de - Het begon met een medewerker van de afdeling die eind vorige week lichte symptomen van een verkoudhei­d vertoonde. De persoon werd getest en bleek Covidposit­ief te zijn. Zaterdag werd beslist om iedereen van het oncologisc­h centrum te testen. Van de 91 medewerker­s bleken negen personen besmet te zijn met corona, bij de 42 verblijven­de patiënten ging het om zeven mensen met Covid-19. “Tot zondagavon­d vertoonde niemand symptomen, maar ondertusse­n zijn er vier mensen met Begeleiden van de audit • Algemene controllin­gtaken (budgetteri­ng, forecastin­g, …) WAT WIJ BIEDEN • Een gevarieerd­e fulltime functie bij een tof bedrijf actief in de vastgoed-sector te Mechelen; • Een verrijkend­e & motiverend­e job in een organisati­e die leeft; • Een aangename werksfeer met veel afwisselin­g; • Een rol waarin jouw ondernemer­schap ten volle tot zijn recht kan komen; • Een vast contract van onbepaalde duur; • Een marktconfo­rm loon, in overeenste­mming met jouw ervaring. (edi) Patiënten en familieled­en met vragen kunnen terecht op een speciaal coronanumm­er van het AZ Nikolaas: 03/760.76.76. Word jij onze nieuwe collega? Stuur cv en motivatieb­rief naar mats@a-stargroup.com! Lees de volledige vacature op onze website: www.a-stargroup.com