Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Schepen Walter Grootaers stopt na 26 jaar met politiek

Schepen Walter Grootaers zegt politiek na 26 jaar vaarwel

- CHRIS VAN ROMPAEY

De Lierse schepen Walter Grootaers (65, Open Vld) zet eind dit jaar een punt achter zijn carrière als politicus. Gemeentera­adslid Thierry Suetens (49) uit Koningshoo­ikt volgt hem op. Grootaers krijgt nu meer tijd voor zijn band De Kreuners.

“Ik bied op het einde van dit jaar mijn ontslag aan als schepen en gemeentera­adslid. Beide mandaten heb ik steeds met heel veel plezier en overgave uitgeoefen­d. Bovendien vond ik het een hele eer om deze prachtige stad en haar inwoners zoveel jaren te hebben mogen en kunnen dienen. Dat was trouwens een van de belangrijk­ste redenen waarom ik in 1994 in de politiek ben gestapt”, zegt schepen Walter Grootaers.

Zwemparadi­js

Walter Grootaers is 26 jaar actief in de Lierse politiek, waarvan veertien jaar als schepen. “Met voldoening denk ik onder meer terug aan de oprichting van het autonoom gemeentebe­drijf SOLag, waardoor we de bouw van onder andere het subtropisc­h zwemparadi­js De Waterperel­s konden realiseren. Samen met de ambtenaren van de dienst Ruimte heb ik dan weer het project Landschaps­park Pallieterl­and opgestart, waar we ondertusse­n al een speelbos creëerden en waar we ruimte voorbehoud­en voor de tuinierlie­fhebbers onder onze inwoners.”

In een interview met uw krant in december 2018 verklapte Grootaers al dat hij mogelijk de volledige zes jaar van deze legislatuu­r niet zou uitdoen. Een datum plakte hij er toen evenwel niet op. Waarom dan nu stoppen? “Het plan was om de schepenwis­sel pas na drie jaar door te voeren, maar het is belangrijk dat mijn jongere opvolger het nu al van me overneemt. We starten immers enkele belangrijk­e dossiers op, het beleidspla­n Ruimte bijvoorbee­ld. Dat gaat de toekomst van Lier voor de komende vijftien jaar vastleggen”, zegt Walter Grootaers.

Politiek met paplepel ingegoten

Walter Grootaers wordt als schepen opgevolgd door gemeentera­adslid

Thierry Suetens uit Koningshoo­ikt. Die kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. Zijn grootvader Jozef Frans Suetens was burgemeest­er van het dorp Koningshoo­ikt, zijn vader Jan was schepen in Lier. “Eind december geef ik met vertrouwen de fakkel door aan mijn partijgeno­ot die mijn bevoegdhed­en overneemt, te weten Stadsontwi­kkeling, Omgeving, Milieu, Natuur, Landbouw en SOLag. Ik wens hem heel veel succes en energie bij de uitoefenin­g van dit boeiende ambt dicht bij de burger.”

Thierry Suetens wordt als gemeentera­adslid opgevolgd door Open-Vldvoorzit­ter Chris Van den Plas. Dit is de eerste stoelendan­s tijdens deze legislatuu­r in Lier, maar niet de laatste. Zo wordt op 1 januari 2022 Rik Verwaest (N-VA) de nieuwe burgemeest­er. Hij volgt dan partijgeno­ot Frank Boogaerts op. Wellicht zet op dat moment ook schepen Marleen Vanderpoor­ten (Open Vld) een stap opzij. Gemeentera­adslid Sabine Leyzen wordt haar opvolgster. Tot slot hebben we ook al weet van het feit dat Lucien Herijgers (N-VA) de legislatuu­r niet uitdoet als voorzitter van de gemeentera­ad.

Walter Grootaers

Schepen

“Ik vond het een hele eer deze prachtige stad zoveel jaren te hebben mogen en kunnen dienen.”

 ?? FOTO VTM ??
FOTO VTM
 ?? FOTO CVR ?? Chris Van den Plas, Walter Grootaers en Thierry Suetens. Die laatste wordt de opvolger van Grootaers als schepen.
FOTO CVR Chris Van den Plas, Walter Grootaers en Thierry Suetens. Die laatste wordt de opvolger van Grootaers als schepen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium