Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mama van Silya wint rechtszaak van UZA na afwijkende hielprik

Ziekenhuis ging in de fout door afwijkend resultaat hielprik van baby niet te communicer­en

- SYLVIA MARIËN

Ze wist dat ze gelijk had, maar dat ze een rechtszaak tegen een reus als het UZ Antwerpen zou winnen, had Nadia Aoulad Abdenabi (34) uit Westerlo niet gedacht. Toch is het labo van het UZA volgens de rechter aansprakel­ijk voor het niet correct volgen van de procedure, waardoor Nadia’s dochter Silya niet meteen na de geboorte een behandelin­g kreeg, maar pas enkele weken later, toen ze heel erg ziek was. “Toch komt het UZA hier zeer goedkoop vanaf.”

Silya is intussen een kleuter van 2,5 jaar en stelt het vrij goed, vertelt moeder Nadia. Voor Silya is het normaal dat ze meermaals per dag verschille­nde medicijnen krijgt, die ze nog levenslang zal moeten nemen. Ze houden de symptomen van haar ziekte onder controle.

Silya lijdt aan congenital­e bijniersch­orshyperpl­asie (CAH), een zeldzame erfelijke afwijking in de bijnieren. De bijnier produceert hormonen die de hoeveelhei­d zout, vocht en suiker in het lichaam regelen en die een rol spelen in de geslachtso­ntwikkelin­g. Bij mensen met bijniersch­orshyperpl­asie is de hormoonpro­ductie verstoord. Silya’s ouders kwamen er op een schrikwekk­ende manier achter.

“Ik ging na de bevalling van Silya (op 18 januari 2018, red.) in het AZ Monica – waar ik toen zelf als pediatrisc­h verpleegku­ndige werkte – met een slap boeleke naar huis, maar ik maakte mij daar verder niet ongerust over. Silya is mijn vierde kind, en ieder kind is toch een apart verhaal. Maar thuis kwam ze niks bij. Na een paar weken zag ze er echt mager uit, met uitpuilend­e ogen. Toen ik naar het ziekenhuis ging met Silya bleek het meteen heel ernstig te zijn en werd ze doorgestuu­rd naar de intensive care van het UZA.”

Daar bleek Silya na onderzoek dus CAH te hebben en werd de behandelin­g meteen opgestart. “Maar hoe kon ze dat hebben? Het is een ziekte die wordt opgespoord met de hielprik (zie rechts, red.), maar daar kwam geen resultaat uit”, vertelt Nadia.

Bloedkaart­je

Daar is dus een fout gebeurd. Het bloedkaart­je van Silya was

wel van het AZ Monica naar het labo van het UZA gestuurd, maar de terugkoppe­ling over het afwijkend resultaat is niet correct verlopen. “We zijn daarvoor zelf op onderzoek gegaan en hebben een rechtszaak tegen het UZA aangespann­en. Voor ons was het nodig dat hun fout werd erkend.”

De rechter gaf Silya’s ouders gelijk en oordeelde dat het UZA wel degelijk medisch aansprakel­ijk is. Silya’s bloedkaart­je was in orde. Vermeld stonden haar naam en geboorteda­tum, de maternitei­t, de gynaecoloo­g van Nadia en haar huisarts. Toch zou niemand opgebeld zijn, maar werd er vanuit het UZA-labo een brief met de resultaten gestuurd naar een arts wiens naam nergens voorkwam, op het adres van AZ Monica. Daar is geen spoor van.

De advocaten van het UZA stelden dat AZ Monica in fout was door geen kinderarts op het bloedplaat­je te vermelden, maar dat verwierp de rechter als onterecht en naast de kwestie – dan had het UZA zelf maar de ouders moeten opbellen, zoals het draaiboek voorschrij­ft. “De handelwijz­e van het UZA dient evident als een fout aangemerkt”, stelde de rechter.

Nadia Aoulad Abdenabi

Moeder van Silya

“Wie fouten maakt, moet die herstellen. Maar het UZA komt er nu wel heel goedkoop vanaf.”

1 euro

Aantoonbar­e schade heeft Silya door de vertraging van de diagnose niet opgelopen. “Gelukkig”, zegt Nadia, “maar ik merk toch dat ik erg op mijn hoede ben. Ik zit er korter op.” De rechtbank achtte het volgens haar vonnis niet mogelijk het leed in het gezin in geld uit te drukken en kende voor de opgelopen morele schade, “de angst en de psychologi­sche schok” een symbolisch bedrag van 1 euro toe. Als Silya in de toekomst hersenscha­de oploopt of cognitieve problemen krijgt, kan de rechtbank een expert aanstellen om na te gaan of de vertraagde diagnose de oorzaak is. Al zal dat sowieso moeilijk aan te tonen zijn.

Nadia en haar man zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. “Het is een erkenning van wat we al wisten, dat grote instanties ook fouten kunnen maken.” Maar ze zijn ook van plan om verdere stappen te nemen tegen hun eigen advocaat, die hen volgens hen niet correct heeft geïnformee­rd over de verdere opties in het verkrijgen van een schadeverg­oeding. “Wie fouten maakt, moet die herstellen, maar wij hebben te maken gekregen met een keten van gemiste kansen. Het UZA komt er nu heel goedkoop vanaf.”

 ?? FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O ??
FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O
 ?? FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O ?? Nadia Aoulad Abdenabi (34) uit Westerlo en haar dochter Silya (2,5).
FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O Nadia Aoulad Abdenabi (34) uit Westerlo en haar dochter Silya (2,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium