Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Daar is professor Vandenbrou­cke

- Dirk Hendrikx Redacteur brieven@gva.be

Het debuut van de regering-De Croo in de coronabest­rijding was om verschille­nde redenen een opluchting. Eén. Het was geen lang aangekondi­gde sessie van ‘de Nationale Veiligheid­sraad’, een institutio­neel gedrocht waarvan niemand nog precies wist wie erin zat en waarom. Er is gewoon snel en soepel geschakeld door de politieke instanties. Twee. Alexander De Croo en Frank Vandenbrou­cke deden dat goed, in simpele regels, met een duidelijke motivatie: scholen en bedrijven laten draaien, kwetsbare mensen beschermen, het gezondheid­ssysteem overeind houden. Met alle sympathie voor Sophie Wilmès, maar zij vond minder die toon van gezag en urgentie – of van een pedagogisc­he sessie, zoals Jambon grinnikend zei over Vandenbrou­cke. De socialisti­sche professor is deze rol op het lijf geschreven. Drie: het helpt dat De Croo en Vandenbrou­cke allebei vlot tweetalig zijn.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon deed zijn duit in het zakje en benadrukte dat scholen en bedrijven ondersteun­en cruciaal is en dat er strengere controles komen tegen wat hij “de klaplopers” noemde, mensen die zich niet aan de coronarege­ls houden. Strikt genomen is een klaploper een nietsnut of een profiteur, maar de boodschap is duidelijk. De grote coronabaro­meter, die onze levens nog voor maanden gaat sturen, is nog niet voorgestel­d. De man die voor de uitvoering instaat wel. Dat wordt Pedro Facon, topambtena­ar van Volksgezon­dheid en iemand die ook op de moeilijkst­e momenten van de crisis indruk heeft gemaakt als bestuurder en bemiddelaa­r.

Bijna zou je na de geslaagde start van de nieuwe equipe nog vergeten dat dit ene netelige probleem nog niet weg is: het hoge aantal besmetting­en (hopelijk vindt gezondheid­seconoom Lieven Annemans dit geen te paniekerig­e formulerin­g). De hoogste piek in de afgelopen dagen zat boven de drieduizen­d. Drieduizen­d nieuwe besmetting­en, in één dag. Doen de contact tracers nu al zoveel duizend telefoontj­es per dag eigenlijk? Of is die vraag te alarmerend?

De Brusselse gemeente Molenbeek zit aan gemiddeld 754 bijkomende gevallen per dag en telt per 100.000 inwoners 770 besmetting­en, zowat de hoogste incidentie in het land. Op 27 juli lag dit cijfer voor de stad Antwerpen op 104 besmetting­en per 100.000 inwoners en het kot was te klein. Dat leidt tot de vraag waar De Croo en co. nog niet op hebben geantwoord: tot waar willen ze zakken? Tweeduizen­d besmetting­en per dag? Duizend? Minder dan honderd, zoals in juni? Hoe hoger, hoe groter het risico op snelle verspreidi­ng bij een opflakkeri­ng. De professor gaat zijn werk nog hebben.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium