Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Iedereen wil een selfie met Rousseau

-

Samen met zijn collega-partijvoor­zitters Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) mocht Conner Rousseau (sp.a) het openingsco­llege van professor politicolo­gie Carl Devos (UGent) geven. Dat politici dat college verzorgen, is al jaren een traditie. Achteraf was overduidel­ijk dat de sp.a-voorzitter het best in de markt ligt bij de studenten. Bij het buitenkome­n moest hij de ene selfie na de andere nemen.

De drie voorzitter­s van de klassieke partijen waren naar Gent afgezakt met de boodschap dat ze absoluut geen nieuw kibbelkabi­net wilden. De nieuwe regering moet de ruimte krijgen om zelf haar beleid uit te tekenen, zonder schoonmoed­ers die aan de zijkant kritiek geven. Alleen zo zou K3 – zoals Devos de drie klassieke bestuurspa­rtijen noemt – er weer bovenop raken.

om het met Rousseau zijn woorden te zeggen. “We zullen moeten tonen dat we onze beloftes zo goed als mogelijk waarmaken. Alleen zo kunnen we het vertrouwen

herstellen.” (agy)

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium