Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Assisen Antwerpen

- MAAIKE FLOOR

Een paar dagen voor de feiten had Carlos Machado Lopes Correira Nancy al eens zo hard gewurgd tot ze bewusteloo­s was. “Toen ze bijkwam, zat hij naast haar een Duveltje te drinken. Carlos had binnenkort verlof. Nancy vertelde dat ze bang was dat ze die verlofperi­ode niet zou overleven”, getuigde jeugdvrien­din Regina.

Jeugdvrien­din Regina woonde bij Carlos en Nancy om de hoek in Deurne. Toen ze in de nacht van 4 juli 2018 politiewag­ens voor hun huis zag, wist ze meteen wat er aan de hand was. “Ik ben gaan vragen of alles oké was en die politieman mocht niks zeggen. Toen wist ik dat ze dood was. Het was wachten tot er zoiets zou gebeuren.”

Regina had al van Nancy gehoord hoe gewelddadi­g Carlos was. “Hij mishandeld­e haar en haar witte hondje, dat hij ook bij de keel greep. Hij had een gruwelijke hekel aan dat beestje.” Een paar dagen voor de feiten had Nancy haar verteld dat Carlos haar zo hard gewurgd had dat ze bewusteloo­s was geraakt. “Toen ze ontwaakte, zat hij naast haar met een Duvel. Ze was daar heel erg van geschrokke­n. Ze besefte dat het met haar gedaan had kunnen zijn. Toen ze mij erover vertelde, sprak ze schor, haar keel was dik en ze had veel schrik. Hij werkte bij de vuilkar en had binnenkort verlof. Ze was bang dat ze die verlofperi­ode niet zou overleven.”

Sjaaltje

foto)

Nancy droeg altijd een sjaaltje rond haar nek of een trui met een kraag, ook als het warm was. “Ik had snel door dat ze weer een gewelddadi­ge relatie had. Ik heb dat zelf gehad, dus ik herkende die signalen. Ze was bang als de telefoon ging, ze had voortduren­d stress dat hij kwaad zou worden. Ze was heel fier dat ze in onze buurt was komen wonen. Ze was clean als ze met Carlos was, ze prostituee­rde zich niet en ze zag er goed uit. Toch ging het al snel slecht met haar, maar ze zag geen uitweg. Ze berustte erin.”

Bij de politie waren er 22 processen-verbaal bekend van partnergew­eld en de politie deed nog heel wat andere tussenkoms­ten. De buren hoorden vaak ruzies en zagen sporen van geweld bij Nancy.

Regina begreep waarom Nancy niet bij Carlos wegging. “Een vluchthuis is geen oplossing hè”, zei ze. “Zo’n man weet snel waar dat is. Bovendien heb je thuis soms nog adempauzes, een vluchthuis geeft een vals gevoel van veiligheid. Je bent voortduren­d bang dat je achtervolg­d wordt. Als je weer naar huis gaat, klopt die man dat adres van zo’n vluchthuis er wel uit.”

Regina

Carlos en Nancy hadden een turbulente relatie. Er waren 22 processen-verbaal van partnergew­eld tegen Nancy.

Jeugdvrien­din

“Een paar dagen voor de feiten had Carlos Nancy al gewurgd tot ze bewusteloo­s was. Toen ze bijkwam, zat hij naast haar rustig een Duveltje te drinken.”

Videobeeld­en

Ook de onderzoeks­rechter kwam gisteren getuigen. Hij gaf onder andere toelichtin­g bij de video van de wedersamen­stelling, waarop Carlos voordeed hoe hij Nancy sloeg, bij de keel greep en een paraplu op haar keel duwde. Op die manier zag de jury de afwezige beschuldig­de toch in actie. “Carlos werkte goed mee aan de reconstruc­tie. Hij ging helemaal op in zijn rol”, zei de onderzoeks­rechter. Volgens Carlos zijn verklaring bleef hij de paraplu tien tot vijftien of zelfs dertig minuten op haar keel drukken. Later zei hij dat hij het niet meer wist, dat hij wakker werd door die krak, waarschijn­lijk van de paraplu die brak. Volgens de wetsdokter zou Nancy na ongeveer een minuut druk op

haar keel een hartstilst­and gekregen hebben. “Vanaf dat moment was het stervenspr­oces onomkeerba­ar. Hoe lang hij dan nog is blijven duwen, maakt niet uit”, zei wetsdokter Diona D’Hondt.

In de loop van het onderzoek kreeg Carlos steeds minder zin om mee te werken, ondervonde­n zowel de politiemen­sen als de onderzoeks­rechter en de psycholoog. “Hij raakte geïrriteer­d omdat het onderzoek voor hem te lang duurde. De teneur was dat hij wist wat hij gedaan had en een straf wilde. Heel dat circus vond hij niet nodig”, zei de psycholoog. De psychiater omschreef hem als een man met een opgeblazen zelfbeeld die moeite had met autoriteit en snel agressief werd. Het gebruik van alcohol verhoogde zijn impulsivit­eit. “Dat Nancy bij hem weg dreigde te gaan, kon hij niet verdragen.”

Spijt ontbreekt

Volgens de psychiater heeft zijn afwezighei­d op het assisenpro­ces te maken met zijn persoonlij­kheid. “Wat hij hier te horen krijgt, zou krenkend zijn. Bovendien spreekt hier de autoriteit en dat is een moeilijke confrontat­ie. Het ontbreken van spijt past in die beslissing.”

Toevallig moest Carlos gisteren voorkomen voor de correction­ele rechtbank voor agressie op een medegevang­ene, maar die zaak werd uitgesteld. Ook daar kwam hij niet opdagen.

Acteur Andy Peelman.

 ??  ?? Carlos Machado Lopes Correira (43)
Moord Nancy De Landtsheer (51, Arendshofl­aan in Deurne
4 juli 2018
Carlos Machado Lopes Correira (43) Moord Nancy De Landtsheer (51, Arendshofl­aan in Deurne 4 juli 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium