Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Lunch Garden snoeit in personeel

Acties niet uitgeslote­n na derde ontslagron­de in 11 jaar tijd

- KRISTOF SIMOENS

Bij restaurant­keten Lunch Garden verdwijnen 138 banen, ofwel één op de tien. Vooralsnog gaan er geen restaurant­s dicht. De directie verwijst naar corona als grote boosdoener, maar volgens de bonden is dat maar een excuus: “Het rommelt al veel langer bij de groep. Dit is een zoveelste besparing op de kap van het personeel.”

Ooit was Lunch Garden – in 1995 ontstaan uit de fusie van Resto GB en de zelfbedien­ingsrestau­rants van Sarma-Nopri – synoniem voor slecht eten in ouderwetse restaurant­s. Maar de voorbije tien jaar kwam daar veranderin­g in: het imago werd opgefrist, de restaurant­s gemodernis­eerd en na een investerin­g van 60 miljoen euro vlogen de balletjes in tomatensau­s en de vol-au-vent over de zelfbedien­ingstoonba­nk. De omzet steeg in boekjaar 2019 naar 117,6 miljoen euro en de brutobedri­jfswinst naar 16,5 miljoen. Het leverde CEO Annick Van Overstraet­en zelfs ei zo na de titel van Manager van het Jaar op.

Tot het coronaviru­s roet in het eten gooide: de restaurant­s gingen dicht en heropenden maar mondjesmaa­t. Het virus kwam op een barslecht moment, want de keten had het jaar voordien nog een zware lening afgesloten: 77 miljoen, zo wordt gefluister­d.

Die herfinanci­ering drong zich op nadat de eigenaar – een investerin­gsfonds – de restaurant­keten tevergeefs in de etalage had gezet.

Corona als excuus?

“Wij hebben de stellige indruk dat de directie corona gewoon als excuus gebruikt om te besparen, eens te meer op de rug van de medewerker­s”, zegt Bjorn Desmet van ABVV Horval. “Je hoort mij niet zeggen dat corona geen financiële problemen veroorzaak­t, maar er waren steunmaatr­egelen van de overheid en het vangnet van de tijdelijke werklooshe­id. Tot op vandaag zijn trouwens nog altijd enkele honderden medewerker­s tijdelijk werkloos, want de restaurant­s draaien maar op halve capaciteit. En toch zou het water nu plots aan de lippen staan, terwijl er eind vorig jaar nog een mooie winst was en er miljoenen naar de aandeelhou­der zijn gevloeid. Neen, daar zit meer achter.”

Volgens de vakbondsma­n rommelde het binnen Lunch Garden al toen er van corona nog lang geen sprake was. “Dat CEO Annick Van Over

Bjorn Desmet

warenhuisk­eten GB (nu Carrefour) opent Resto GB, de eerste cafetaria’s naast een supermarkt.

● GIB Group neemt winkelkete­n Sarma-Nopri over, inclusief de zelfbedien­ingsrestau­rants.

GIB groepeert Resto GB’s en zelfbedien­ingsrestau­rants van Sarma-Nopri onder Lunch Garden.

cateringgr­oep Carestel van ex-AA

Gent-voorzitter

neemt Lunch Garden over voor 20 miljoen.

● Lunch Garden verkocht aan privé-investeerd­ers.

straeten na een dispuut over de toekomstst­rategie in mei met slaande deuren opstapte, was al een veeg teken”, zegt Bjorn Desmet. “En twee à drie weken geleden volgde de financi

Investerin­gsfonds H2 wordt nieuwe baas en stelt Annick Van Overstraet­en aan als CEO.

deal met Total: Café Bonjour-restaurant­s bij tankstatio­ns worden Lunch Gardens.

H2 verkoopt Lunch Garden aan Brits-Nederlands Bregal Freshstrea­m, investerin­gsfonds van de familie Brenninkme­ijer van C&A.

ABVV Horval “Eind vorig jaar was er nog een mooie winst en vloeiden miljoenen

naar de aandeelhou­der.”

breuk tussen familie Brenninkme­ijer en investerin­gsfonds.

aanslepend meningsver­schil over strategie: Annick Van Overstraet­en na tien jaar buiten.

coronacris­is dwingt groep tot zware herstructu­rering: één op de tien banen sneuvelt. eel directeur. Dat vertrek zal, naar ik hoor, nog een juridisch staartje krijgen. En nu is er dit nieuws.”

Acties verwacht de vakbondsma­n niet meteen. “Wij geven de directie eerst de kans om met de échte antwoorden te komen en een toekomstpl­an voor te stellen. Als dat niet gebeurt, dan sluiten wij niets uit.”

 ??  ??
 ?? FOTO RR
FOTO RR ?? Een koninginne­nhapje was lange tijd hét gerecht waarmee Lunch Garden werd geassociee­rd.
FOTO RR FOTO RR Een koninginne­nhapje was lange tijd hét gerecht waarmee Lunch Garden werd geassociee­rd.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium