Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fileleed stijgt opnieuw

-

De filecijfer­s op de Vlaamse snelwegen zijn de voorbije weken weer gestegen. In de week van 28 september tot 2 oktober waren er 664 kilometeru­ren file per dag. Dat is toch nog altijd 27% minder dan de 908 uren in dezelfde week vorig jaar. Het Vlaams Verkeersce­ntrum waarschuwt wel dat de evolutie onvoorspel­baar is.

Van 16 maart tot ongeveer begin juni waren de filecijfer­s historisch laag, met een absoluut dieptepunt van 30 kilometeru­ren file per dag in de week van 13 tot 19 april. Sinds dat ‘coronadiep­tepunt’ stegen de cijfers gestaag. Eind juni was er ongeveer evenveel file als hetzelfde moment in 2019. Tot eind juli was er zelfs een tijd meer file dan vorig jaar, al volgden de cijfers wel dezelfde dalende trend. Sinds eind juli was er dan weer consistent minder file dan vorig jaar.

Die evolutie lijkt dus mooi de coronacris­is te volgen als je er een kalender met de besmetting­sen ziekenhuis­cijfers en maatregele­n naast zou leggen.

Jaarlijkse trend

Niettemin is het fileleed de voorbije weken wel gestegen. In de afgelopen werkweek waren er gemiddeld 664 kilometeru­ren file per dag. De cijfers volgen daarmee de jaarlijkse trend dat eind september en begin oktober de files op de snelwegen toenemen. Weinig Vlamingen zijn dan nog op vakantie en vooral het slechtere herfstweer zorgt voor vertraging­en. Let wel: het gaat hier specifiek om de snelwegen. De gewestwege­n zitten niet in de cijfers.

Maar de cijfers van het Vlaams Verkeersce­ntrum liggen ook voor vorige week nog een stuk lager dan vorig jaar. Er waren toen 27% minder kilometeru­ren file.

Het is moeilijk om nu voorspelli­ngen te doen voor de komende weken. “Het lijkt logisch dat de cijfers ook in de volgende weken blijven stijgen. Maar het is eigen aan deze coronatijd dat niets echt voorspelba­ar is. Structuree­l kunnen wij geen uitspraken doen. Wij wachten de cijfers af”, zegt

Minder verplaatsi­ngen

“Ik denk niet dat we een structurel­e stijging van de files gaan zien tot het niveau van vorig jaar”, zegt Hajo Beeckman, verkeersex­pert van de VRT. “Zolang er geen vaccin is en er coronamaat­regelen gelden, wordt er minder gereden. Er zijn minder functionel­e verplaatsi­ngen omdat meer mensen telewerken en er zijn minder vrijetijds­verplaatsi­ngen.”

“De vraag is of we na de coronacris­is terugkeren naar onze oude gewoontes en opnieuw evenveel file zullen veroorzake­n. Dat was voor de coronacris­is al gestopt met stijgen omdat meer en meer mensen fietsen en ook de NMBS en de MIVB bijvoorbee­ld goede cijfers hadden. Als we telewerk behouden, zouden de cijfers kunnen dalen. Al kan het vrachtverk­eer ook toenemen omdat er meer plaats op de weg is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium