Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Plassen aan de bossen

- WARD BOSMANS

Niets beter om het hoofd leeg te maken dan een stevige herfstwand­eling. Ik kies steevast voor een route door natuurgebi­ed Het Broek, want dat ligt op wandelafst­and van mijn deur. Gisteren was ik er weer op pad. Normaal kom ik er tijdens de week zelden iemand tegen, maar nu wandelde een man die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als ik 100 meter voor mij uit. Hij had niet in de gaten dat ik achter hem liep.

De wind, die door het al stevig uitgedunde bladerdek blies, zorgde voor een ruis waarin het geluid van mijn voetstappe­n verdween. Net voor het bospad uitkomt aan het watersport­domein Hazewinkel gebeurde het. Ik zag de man opzij kijken terwijl hij zijn pas vertraagde. Hij stopte, zette zich schuin op het pad en haalde een vleesje tevoorschi­jn uit zijn gulp. Hij was zich duidelijk nog steeds niet bewust van mijn aanwezighe­id.

Net op dat moment kraakte een eikel onder de zool van mijn schoen. Het geluid deed de man opkijken. Hij schrikte. Ik zag de ernst van deze gênante situatie in en wendde ogenblikke­lijk mijn ogen af. Ik deed heel hard mijn best om te laten uitschijne­n dat ik niet gezien had dat hij zich in plaspositi­e aan het zetten was.

Met mijn hoofd naar beneden, zag ik hem vanuit mijn ooghoek nog even twijfelen: toegeven aan de plasdrang en zich niks aantrekken van een voorbijgan­ger of toch alles maar weer opbergen en doen alsof er niets gebeurd is. Hij koos voor het laatste en stapte, frommelend aan zijn gulp en met zijn benen nog lichtjes gespreid, verder. Nauwelijks vijftig meter verder, waar het bospad uitkomt op Hazewinkel, bleef hij staan. Met zijn rug naar mij keek hij met gespeelde verwonderi­ng naar het watervlak. Net voor ik hem voorbijlie­p, rinkelde mijn telefoon. Het is iemand die graag wil dat ik een artikel schrijf over de erbarmelij­ke staat van het wegdek in zijn straat. Door het regenweer van de voorbije dagen staan er grote plassen tussen de straatrand en het bos ernaast. “Plassen? Aan de bosrand?”, herhaalde ik luidop.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium