Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Coronaveil­ig naar De Averegten met school

-

Provinciaa­l groendomei­n De Averegten in Hallaar (Heist-op-denBerg) ontdekken met een domeinwach­ter: voor veel scholen is het een vaste waarde in de lente of de herfst. Omdat Covid-19 de traditie bemoeilijk­t, werkte de provincie aan een coronaveil­ig alternatie­f. Leerkracht­en kunnen de begeleidin­g zelf in handen nemen en kunnen daarvoor een beroep doen op gratis didactisch­e fiches met informatie en spelelemen­ten. De andere provincial­e groendomei­nen in de regio Kempen hanteren hetzelfde systeem. Gedeputeer­de Jan De Haes (N-VA): “Een betere immuniteit is actueel, maar natuurbele­ving zorgt ook voor een betere concentrat­ie en minder conflicten tussen leerlingen.”

provinciea­ntwerpen.be/averegten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium