Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Deze ervaring doen ze op school niet op”

Leerlingen TSM bouwen nieuwe chirolokal­en Eppegem

-

De nieuwbouwl­okalen van de chiro aan de Zenneweg in Eppegem (Zemst) krijgen steeds meer vorm. Het zijn de leerlingen van de Technische Scholen Mechelen (TSM) die de houtskelet­bouw in elkaar timmeren. Zo doen ze waardevoll­e praktijker­varing op. “Dit kan je op school niet leren”, klinkt het.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is er opnieuw veel beweging op de werf van de nieuwe chirolokal­en aan de Zenneweg in Eppegem. Verschille­nde leerjaren van de houtafdeli­ng van TSM zijn er aan de slag om er hun bouwkennis in de praktijk om te zetten. De betonnen vloerplaat van de nieuwe lokalen werd eerder al door een gespeciali­seerd bedrijf gezet, maar het houten skelet wordt door de leerlingen in elkaar getimmerd.

31 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de richtingen Houttechni­eken en Houtbewerk­ing bouwen het skelet ter plaatse samen met praktijkle­raars Ruben Heindryckx, Jimmy Boons & Toon Martens. “Een echte werf is een uitdaging voor de jongens”, zegt Technisch Adviseur Erwin De Smet van TSM. “Ze worden geconfront­eerd met de realiteit en de structuur van een echte job: op eigen houtje naar de werf komen, werktijden respectere­n, samenwerke­n in een team en werken in moeilijke weersomsta­ndigheden. Dat is een enorm waardevoll­e ervaring die je onmogelijk op school kan opdoen.”

De nieuwe lokalen werden ontworpen door architecte­nbureau Atelier Kyoto. “De samenwerki­ng met de architecte­n verloopt prima. De leerlingen maken hier kennis met de ontwerper en zijn inzichten. Op hetzelfde moment leren ze werken met de planning, de bouwplanne­n en de voorschrif­ten van de veiligheid­scoördinat­or. Ze moeten op de werf problemen proberen op te lossen. Die dingen leer je alleen in de praktijk.”

Vaart erachter

De leerlingen willen vaart zetten achter de nieuwbouw. Door de coronacris­is lag de werf vorig schooljaar lange tijd stil. Die verloren tijd moet nu ingehaald worden. Met de nieuwbouw krijgt chiro Eppegem een mooi lokaal dat de helft groter is dan het oude. Dat gebouw wordt afgebroken. Het is niet de eerste keer dat de leerlingen van TSM lokalen voor een jeugdbeweg­ing bouwen. “De school is op dat vlak een begrip in de Mechelse regio. Door de jaren heen werden al heel wat constructi­es voor jeugdveren­igingen door onze leerlingen opgetrokke­n”, aldus De Smet.

 ?? FOTO JDW ?? 31 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de richtingen Houttechni­eken en Houtbewerk­ing bouwen het skelet ter plaatse.
FOTO JDW 31 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van de richtingen Houttechni­eken en Houtbewerk­ing bouwen het skelet ter plaatse.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium