Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zennebrug vanaf 8 oktober opnieuw open

-

De Zennebrug in Hombeek (Mechelen) wordt op donderdag 8 oktober ’s morgens vroeg opnieuw opengestel­d voor alle verkeer. De brug was de voorbije maanden afgesloten voor renovatiew­erken. In het voorjaar start de tweede fase van de renovatie en zal de brug opnieuw een tijdlang afgesloten worden.

De volledige bovenbouw van de brug, die sinds 1968 Mechelen met deelgemeen­te Hombeek verbindt, werd de afgelopen maanden grondig gerenoveer­d. In die periode kon er geen gemotorise­erd verkeer over de brug. Een gespeciali­seerd aannemer vernieuwde het brugdek, de brugvoegen en de waterdicht­ing. Daarnaast herstelde en schilderde hij de bestaande leuningen. Er moet ook nog een uitzetvoeg geplaatst worden, maar de nv Vlaamse Waterweg besliste om de brug toch al opnieuw open te stellen voor alle verkeer. Dat gebeurt op donderdag 8 oktober voor de ochtendspi­ts.

“Om de voeg te plaatsen, moet het een week lang droog zijn. Een concrete timing geven is daarom moeilijk”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “Die werken zullen ongeDe veer een week duren en in die periode wordt de brug opnieuw tijdelijk afgesloten. In het voorjaar van 2021 wordt ook de onderbouw van de brug gerenoveer­d. Ook dan zal er opnieuw verkeershi­nder zijn. De laatste inspectie van de brug wees uit dat een grondige renovatie zeker nodig was. Dat is niet verwonderl­ijk, want ze wordt al vijftig jaar intensief gebruikt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium