Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Romantisch­e ode aan Ludwig van Beethoven

Amazing Haydn organiseer­t ‘Puur Romantiek’ in Sint-Janskerk

-

In de Sint-Janskerk in Mechelen vindt zondag het concert ‘Puur Romantiek’ plaats. Het wordt georganise­erd door het Mechelse muziekfest­ival Amazing Haydn en het belooft een eerbetoon te zullen worden aan Ludwig van Beethoven.

Amazing Haydn had met Fascinatio­n Beethoven 2020 een programma uitgewerkt met onder meer vier internatio­nale concerten. Het coronaviru­s zorgde er evenwel voor dat het geplande spektakel niet kon plaatsvind­en. “Midden juni werd besloten om nog slechts twee concerten te geven. TrioVanBee­thoven en het Razumovsky Quartett zouden respectiev­elijk op 11 en 25 oktober hun ding mogen komen doen. Maar toen midden september ook in Oostenrijk - en vooral dan in Wenen - het coronaviru­s weer stevig de kop opstak, zei ook het Razumovsky Quartett hun komst naar Mechelen nog af”, zegt organisato­r Alfons Deleus.

Het TrioVanBee­thoven Wien zal alsnog de Weense muziek zondag om 15u in de Sint-Janskerk laten weerklinke­n. Het internatio­naal

TrioVanBee­thoven zal zondag de Weense muziek laten weerklinke­n.

gerenommee­rde TrioVanBee­thoven uit Wenen presenteer­t Ludwig van Beethoven als ultieme wegbereide­r tot de Romantiek. “Zij confronter­en zijn ietwat bevreemden­de Geistertri­o met romantisch­e pareltjes als Tristia van Franz Liszt en Felix Mendelssoh­ns meesterlij­ke Trio in d-moll,

op.49”, aldus de organisato­r.

Het concert wordt coronaproo­f georganise­erd. Mondmasker­s zijn verplicht. Tickets, uitsluiten­d in voorverkoo­p, zijn te koop aan 22 euro.

www.uitinmeche­len.be/festival-k of mail naar haydngenoo­tschap.servus@telenet.be.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium