Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het is over en uit”

Alain Vereecke en Raoul Van Raemdonck zien Temse-inbreng in Lokeren volledig wegvallen

- DIRK VAN BRUYSEL

Bij Sporting Lokeren-Temse hebben ze maandag het laatste stukje van KSV Temse aan de deur gezet. Trainer Yves Van Der Straeten moest samen met zijn trouwe stafleden vertrekken. Hij wordt vervangen door Karel Fraeye.

De grote kuis was vorige weekend al begonnen. Na de wedstrijd tegen Merelbeke kregen de medewerker­s van Temse alsook de stewards onverwacht de bons.

Alain Vereecke: “Met het ontslag van coach Yves Van Der Straeten en zijn sportieve staf werd een zoveelste stap gezet om verder te gaan zonder enige Temse-inbreng. Na het bestuurlij­ke niveau is dat nu ook in het sportieve luik doorgetrok­ken. Na nog geen halfjaar en amper drie competitie­wedstrijde­n zonder verliespar­tij en een bekermatch tegen een profploeg in het vooruitzic­ht bij winst tegen Jong Lede, is dit dus vrij kort op de bal.”

Was dat niet te verwachten? In principe overleeft het oude logo van het failliete Sporting Lokeren?

Alain Vereecke: “Ik ga vragen dat ze overal het woord Temse weglaten. Omdat we ons niet kunnen vinden in de huidige werkwijze, stellen wij de vraag om per direct zo veel mogelijk

VOETBAL

Alain Vereecke: “omdat we ons niet kunnen vinden in de huidige werkwijze, stellen wij de vraag om per direct zo veel mogelijk de naam Temse te verwijdere­n bij alle communicat­ie.”

de naam Temse te verwijdere­n bij alle communicat­ie. Het nieuwe logo gaf trouwens al aan dat het de bedoeling was

Het bestuur van Lokeren-Temse heeft de jeugdwerki­ng van Temse, die bij de beste in Vlaanderen wordt gerekend, nog in de portefeuil­le. Het is nu afwachten wat er met de ‘Academie Temse’ – zoals de vzw van de jeugdafdel­ing heet – gaat gebeuren. Deze afdeling werkt autonoom. “Her en der gaan geruchten dat er met een nieuwe ploeg in tweede provincial­e zou worden gestart, maar gezien de coronatijd waarin we leven, is dat voorbarig. We wachten af”, zegt Alain Vereecke.

om dat op termijn te realiseren en alleen de naam Sporting Lokeren te behouden.”

Raoul Van Raemdonck: “Van de kant van Temse willen wij – Alain en ik – de vele honderden sympathisa­nten, supporters, medewerker­s en vrijwillig­ers bedanken die ons de voorbije maanden ontvangen hebben met immens veel respect en dankbaarhe­id voor wat nu opnieuw leeft op Lokeren. Er was geen ambitie, maar alleen een drang naar een Lokerse verankerin­g op Daknam. Dit werd gerealisee­rd, maar dat blijkt nu toch niet voldoende. We wensen dat de club de komende maanden nog veel successen mag behalen. Maar van de kant van Temse is het over en uit.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium