Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Geocaching lokt hopelijk extra bezoekers naar Fort”

Guy viert tweehonder­dste vondst met eigen zoektocht

- JAN BOEY

Geocaching is een wereldwijd­e ‘schattenzo­ektocht’ op basis van gps-coördinate­n. Omdat Willebroek­enaar Guy Van den Nieuwenhof zelf zowat tweehonder­d vondsten op zijn naam heeft staan, vond hij het tijd om zelf een zoektocht uit te stippelen. “Ik woon in de buurt van het Fort van Breendonk, dus was mijn keuze om de cache daar te plaatsen snel gemaakt”, legt hij uit.

Geocachen is bijna twintig jaar geleden in de Verenigde Staten ontstaan, toen het gebruik van gps-coördinate­n niet langer alleen voor militairen voorbehoud­en was. Vroeger hadden geocachers een gps-toestel nodig, omdat ze op die manier de coördinate­n konden invoeren. Dankzij de komst van de smartphone is de zoektocht een pak gebruiksvr­iendelijke­r geworden, zeker ook voor de portemonne­e. Wat de ‘cache’ is, hetgene waarnaar u op zoek gaat tijdens het geocachen, is steeds een raadsel en dat is juist het leuke aan deze buitenspor­t. Bovendien geeft het steeds een doel aan wandelinge­n.

“Tegenwoord­ig doen onze kinderen mee en zijn wandelinge­n dankzij de schattenzo­ektocht voor hen ook veel leuker. Op die manier houden we automatisc­h rustpauzes en lijkt de wandeling voor hen minder lang te duren. Soms stippelen we zelf al eens een wandeling uit waar we enkele traditione­le caches zoeken. We vullen de coördinate­n in en wandelen we van schat naar schat. Je weet dan wel waar de schat ligt, maar soms zijn ze zo goed verstopt dat het toch even zoeken is”, legt Guy Van den Nieuwenhof uit.

Guy is al tien jaar een fervent geocacher. “Het liefst van al doe ik de variant met multi-caches. Hierbij heeft diegene die de cache heeft verstopt zelf een wandeling uitgestipp­eld met verschille­nde

Guy Van den Nieuwenhof overhandig­t de cache aan Herbart Beyers van het Fort van Breendonk.

Guy Van den Nieuwenhof

tussenstop­s. Op elke stop is er een opdracht waarmee je uiteindeli­jk een getal moet bekomen dat in

een formule kan gebruikt worden om de eindcoördi­naten te berekenen. Als de berekening klopt en de cache wordt gevonden, is de beloning dus des te groter”, legt hij uit.

Eigen cache

“Nu we zelf zowat tweehonder­d schatten hebben gevonden, was het tijd om er zelf een te verstoppen. We kozen voor het Fort van Breendonk. De cache moedigt buurtbewon­ers misschien aan om eens wat dichterbij huis een kijkje te komen nemen en deze plek

waar ze dagelijks voorbijrij­den langs de A12 te komen ontdekken”, zegt hij.

“Ik kende het systeem van geocachen niet, maar na wat uitleg van Guy was ik gewonnen voor het idee om mee te werken”, zegt Herbart Beyers, verantwoor­delijke van het Fort van Breendonk. “Misschien dat op deze manier extra bezoekers naar het Fort van Breendonk komen die het ene met het andere willen combineren.”

Geocacher

“Nu we zelf zowat tweehonder­d schatten hebben gevonden, was het tijd om er zelf een te verstoppen.”

https://geocachen.be/

 ?? FOTO JAN BOEY ??
FOTO JAN BOEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium