Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Alles verloopt hier veilig, we weten niet hoe dit kon gebeuren”

AZ Nikolaas tast in het duister over hoe kankerpati­ënten besmet konden raken met corona

- TOM NUYTEMANS

Goed nieuws uit het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas: vier van de zeven kankerpati­ënten die er positief hadden getest op het coronaviru­s, vertonen slechts lichte symptomen. Het ziekenhuis tast voorlopig in het duister over hoe de patiënten besmet konden raken.

Afgelopen weekend kwam aan het licht dat een medewerker in het oncologisc­h centrum van het AZ Nikolaas positief had getest op het coronaviru­s nadat ze lichte verkoudhei­dsymptomen had gekregen. Zeven van de 42 kankerpati­ënten en negen van de 91 medewerker­s bleken ook besmet te zijn. Meteen moest een hele afdeling met kankerpati­ënten in quarantain­e.

Lichte klachten

Tot zondagavon­d vertoonde niemand symptomen, maar sinds maandag is er sprake van vier patienten met lichte tot middelmati­ge respiratoi­re klachten. “De patiënten hebben geen beademing of dergelijke nodig”, zegt algemeen directeur Stefan Van den Brouck. “Hoewel de impact van corona dus beperkt is, verkeren ze als patiënt van een oncologisc­he afdeling niet in blakende gezondheid. Ik kan niet al te veel details geven, maar de patiënten hebben natuurlijk wel zware onderligge­nde problemen.”

Toch is de directeur een beetje hoopvol. “Naar mijn aanvoelen, al is dat niet wetenschap­pelijk onderbouwd, is het ziektebeel­d bij de coronapati­ënten minder erg dan in het begin”, zegt hij. “Gedurende twee maanden hebben we in ons ziekenhuis geen overlijden­s gehad, patiënten zijn minder zwaar ziek en moeten minder snel naar intensieve zorg.”

Een van de besmette patiënten ver

toonde zelfs geen symptomen en was gezond genoeg om het ziekenhuis te verlaten. Die zit nu thuis in quarantain­e. Ook de besmette medewerker­s zitten thuis. Sommigen beginnen volgens het AZ Nikolaas ook lichte symptomen te vertonen.

Breed testen

Van den Brouck weet niet hoe de betrokkene­n besmet zijn geraakt. “We tasten daarover volledig in het duister. Ieder contact met patiënten verloopt zo veilig mogelijk. Beschermin­gsmateriaa­l, handgel: alles wordt gebruikt.”

De directeur meent dat het een gevolg is van de versoepeli­ng van de maatregele­n in ons land. “Ik vrees dat, als je breed gaat testen, er niet alleen bij ons, maar ook in andere instelling­en en in de maatschapp­ij, meer positieve gevallen zullen opduiken.”

Stefan Van den Brouck

Algemeen directeur AZ Nikolaas “Naar mijn aanvoelen is het ziektebeel­d bij de coronapati­ënten minder erg dan in het begin.”

 ?? FOTO SM ?? AZ Nikolaas weet niet hoe de kankerpati­ënten besmet konden raken met corona.
FOTO SM AZ Nikolaas weet niet hoe de kankerpati­ënten besmet konden raken met corona.
 ?? FOTO IES ??
FOTO IES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium