Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Huisonderw­ijs boomt door coronacris­is

-

Het aantal kinderen dat thuis les krijgt van mama of papa is met een derde gestegen naar 1.488 leerlingen. Dat is het gevolg van de coronacris­is, bevestigt onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA).

Van 1.122 leerlingen vorig schooljaar naar 1.488 nu. Na eerdere signalen dat het huisonderw­ijs boomt, wordt dat voor het eerst bevestigd met concrete cijfers. Een klein deeltje daarvan is te verklaren door de verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar dit schooljaar, maar volgens onderwijsm­inister Ben Weyts kozen meer ouders voor huisonderw­ijs door hun ervaringen tijdens de lockdown. “Ofwel omdat ze hun kinderen sneller zagen vooruitgaa­n dankzij hun intensieve begeleidin­g, ofwel omdat ze zichzelf betere leerkracht­en vinden.”

Schrik voor het virus

Volgens de Vereniging voor Huisonderw­ijzers Vlaanderen (VHOV) speelt de schrik voor het virus mee. “We hebben heel veel vragen gekregen van ouders die hun kind niet meer naar school wilden sturen omdat zij of hun kinderen risicopati­ënt zijn”, zegt voorzitste­r Katrien Roos. “Er zijn mensen die door de mondmasker­plicht hun kinderen thuis onderwijze­n. Ik denk dat de drempel kleiner is geworden, omdat iedereen nu weet wat huisonderw­ijs is. Die negatieve connotatie is wat verdwenen.”

Voor alle duidelijkh­eid: ouders hebben het grondwette­lijke recht om hun kinderen thuis les te geven. De onderwijsi­nspectie controleer­t regelmatig of ze de regels

van het spel volgen en hun diploma kunnen kinderen halen via de examencomm­issie. Roos acht de kans wel reëel dat nog een groep ouders zal afhaken tijdens het schooljaar, wanneer ze inzien hoe veel werk het precies inhoudt. Weyts zou er niet rouwig om zijn. “Zowel op pedagogisc­h als op sociaal gebied gaan scholen boven huisonderw­ijs”, zegt hij.

 ?? FOTO KATRIJN VAN GIEL ?? Tijdens de lockdown waren ouders verplicht huisonderw­ijzer.
FOTO KATRIJN VAN GIEL Tijdens de lockdown waren ouders verplicht huisonderw­ijzer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium