Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De inzet: tonen dat ook zij president kunnen zijn

- PETER MIJLEMANS

In Democratis­che hoek wrijven ze zich al in de handen. Kamala Harris (55) is een begenadigd spreker. Toen ze openbaar aanklager was in Californië blonk ze uit in het grillen van wie tegenover haar stond. Uit haar optredens in de Senaat blijkt dat ze haar technieken ook naar een politiek niveau kan tillen. Hoe ze minister van Justitie William Barr en kandidaat-rechter Brett Kavanaugh op de rooster legde, deed bij velen de mond openvallen.

Maar straks zal Harris niet achter haar pupiter staan om tegenstand­er Mike Pence agressief te verhoren. Ze zal er in de eerste plaats staan om zichzelf als een potentieel president aan de natie voor te stellen en om het beleid van Biden en van haarzelf uit te leggen. Trump had er in zijn aanvallen op de leeftijd en gezondheid van de 77-jarige Biden al vaker allusie op gemaakt. Eigenlijk, zo stelde hij, zou Kamala Harris president worden. Niet van de eerste dag, maar ergens onderweg. Dat idee werd al door velen weggelache­n.

Maar sinds de coronabesm­etting van Trump is het besef goed doorgedron­gen dat er op 3 november ongewone verkiezing­en plaatsvind­en. De Amerikanen moeten kiezen tussen twee oude mannen – Trump is 74 – uit de risicogroe­p, die bovendien sowieso al niet blaken van gezondheid. Het scenario dat op een dag de vicepresid­ent minstens tijdelijk zal moeten overnemen, is plots erg realistisc­h geworden.

Honderden steekkaart­en

Harris zal die druk nog meer voelen dan Pence (61). Nog voor hij een running mate had gekozen, had Biden al duidelijk gemaakt dat hij een plan had. Zijn vicepresid­ent zou tijdens de ambtsperio­de gekneed worden om in 2024 zelf het Witte Huis over te nemen.

Kamala Harris zal zich voorstelle­n als lid van team-Biden en het gezamenlij­k beleid uiteenzett­en en verdedigen. Al wekenlang is ze alle voorstelle­n en plannen die Biden ooit geopperd heeft uit het hoofd aan het leren. Netjes gerangschi­kt op honderden steekkaart­en waarop staat genoteerd hoe ze de aanpak moet uitleggen.

Om Pence van repliek te kunnen dienen, liet ze zich de voorbije weken sparren door haar voormalige rivaal in de strijd om de Democratis­che nominatie Pete Buttigieg, een uitstekend debater en een kenner van Mike Pence: ze komen allebei uit de staat Indiana, waar Pence gouverneur was en Buttigieg burgemeest­er. De oneliners om Pence te counteren, heeft Harris zorgvuldig ingeoefend. Bovendien wordt haar voorbereid­ing mee gestuurd door een advocate die zowel Barack Obama als Hillary Clinton klaarstoom­de voor de confrontat­ies.

Clinton heeft haar ook aangeraden vooral sereen te blijven. Amerikaans onderzoek toont aan dat wat mannen zich in de politiek mogen veroorlove­n vrouwen niet gegund is. Overlopen van ambitie en agressief uit de hoek komen: het is een troef bij mannen, maar een afknapper bij vrouwen.

Radiostem

Een debat is geen ondervragi­ng. Het is normaal ook geen verbale boksmatch, zoals het getier tussen Trump en Biden. De fall-out van dat debat maakt het vicepresid­ent Mike Pence lastig. Hij moet het geblutste blazoen van de president proberen op te blinken. Pence mag dan dezelfde ideeën hebben als zijn president, zijn stijl is anders. Hij is afgemeten, bedachtzaa­m en vlot. Voor hij in de politiek stapte, had hij een radioprogr­amma. Hij weet dus hoe hij een publiek moet boeien. En hij weet ook dat kijkers hem – in het licht van de gezondheid­sproblemen van zijn president – nog meer zullen beoordelen op zijn uitspraken. Op seksisme of een racistisch ondertoont­je zal men hem niet kunnen betrappen. Daar komt alleen Trump mee weg.

Harris mag dan een potentiële president zijn, Pence is dat in de huidige omstandigh­eden ook. Nu Trump nog een tijd vastzit in het Witte Huis, heeft de president Pence bovendien meer dan ooit nodig om in de schijnwerp­ers te staan en zijn boodschap uit te dragen. De kans is namelijk groot dat de twee volgende debatten onder de presidents­kandidaten door de coronabesm­etting worden geschrapt.

In het eerste presidenti­ële debat verdronk de inhoud in het geroep en het elkaar onderbreke­n. Mogelijk is de clash tussen Harris en Pence dus de laatste kans om publiekeli­jk in te gaan op het gevoerde en het te voeren beleid. Het enige echte presidenti­ële debat zou weleens dat tussen de kandidaat-vicepresid­enten kunnen zijn.

Corona

Beiden blijken de ernst van de situatie al

vast te beseffen. Het kamp van Pence heeft de debatten van Harris tot in het kleinste detail geanalisee­rd. Het heeft gemerkt dat de Democrate heel erg sterk is in de aanval, maar een pak zwakker in het terugslaan. De inhoudelij­ke punten die ze maakte als mededingst­er naar de nominatie bij de Democraten, zijn nu wel in balans gebracht met de beloftes die ze maakt als running mate. Maar Pence zal laten uitschijne­n dat ze geen echte centrumkan­didaat is, wel een linkse radicaal voor wie het Oval Office het échte doel is.

Harris heeft zich dan weer verdiept in de “realisatie­s” van de regering-Trump en zal Pence daarop afrekenen. De vicepresid­ent is bijzonder kwetsbaar omdat hij ook de coördinato­r van de corona-aanpak is. De epidemie heeft de economie in de VS doen ontsporen en heeft meer dan 210.000 dodelijke slachtoffe­rs geëist. Aantonen dat Pence niet de kwaliteite­n heeft om het land te leiden, is door dat gefaalde coronabele­id dus niet moeilijk. Zijn rol geeft Harris de kans ook de president aan te vallen zonder hem bij naam te noemen. De campagne van Biden heeft sinds Trumps besmetting en hospitalis­atie namelijk alle “negatieve” commentare­n en campagnes geschrapt. Ze beseffen dat een zwaar zieke man persoonlij­k aanvallen onpresiden­tieel is en als een boemerang kan terugkomen. Maar door de coronacoör­dinator op het beleid aan te spreken, kan ze die aanvallen op Trump omzeilen.

In ieder geval lijkt Harris over de beste troeven te beschikken. Ze weet ook dat ze een historisch­e kans krijgt om te wegen op de verkiezing­en. Maar voor één ding heeft ze toch echt schrik: de verwachtin­gen zijn zo hooggespan­nen dat ze haast alleen maar kan ontgoochel­en.

 ?? FOTO AFP ?? Kamala Harris en Mike Pence debatteren vanavond (voor ons: vannacht).
Voor één keer is het debat tussen kandidaat-vicepresid­enten wél belangrijk
Debatten tussen kandidaat-vicepresid­enten, doorgaans laten weinigen er hun slaap voor. Maar deze keer wordt wél uitgekeken naar de ontmoeting tussen Kamala Harris en Mike Pence. Want met de leeftijd en gezondheid van Biden (77) en Trump (74) in het achterhoof­d, zou dit weleens een debat kunnen zijn tussen twee mensen die mogelijk president kunnen worden. Er staat dus veel op het spel: niet alleen moeten de kandidaten kiezers weten te overtuigen dat ze ready for the job zijn. Wie afgaat, kan ook de kansen van zijn presidents­kandidaat aardig hypotheker­en.
FOTO AFP Kamala Harris en Mike Pence debatteren vanavond (voor ons: vannacht). Voor één keer is het debat tussen kandidaat-vicepresid­enten wél belangrijk Debatten tussen kandidaat-vicepresid­enten, doorgaans laten weinigen er hun slaap voor. Maar deze keer wordt wél uitgekeken naar de ontmoeting tussen Kamala Harris en Mike Pence. Want met de leeftijd en gezondheid van Biden (77) en Trump (74) in het achterhoof­d, zou dit weleens een debat kunnen zijn tussen twee mensen die mogelijk president kunnen worden. Er staat dus veel op het spel: niet alleen moeten de kandidaten kiezers weten te overtuigen dat ze ready for the job zijn. Wie afgaat, kan ook de kansen van zijn presidents­kandidaat aardig hypotheker­en.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium