Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Chapeau hoe zij met hun situatie omgaan”

-

In het nieuwe Tekens van Leven brengt Ketnet vanaf dit weekend de verhalen van zestien kinderen met een bijzonder litteken. Van een ernstige brandwonde tot een herinnerin­g aan een zwaar verkeerson­geval. Zij vertellen wat er is gebeurd, kinderarts Jo Keepers geeft medische duiding.

Vanaf zondag vertellen zestien kinderen het verhaal achter hun littekens. Hoe Zacharia een ernstige brandwonde opliep nadat hij als klein kind in een hete pot soep was gevallen. Of hoe Audrey haar armen en benen moest afstaan om haar zeldzame ziekte de baas te kunnen.

Daar komen al eens medische termen aan te pas. Gelukkig voor de kijkers komt kinderarts Jo Keepers (35) bijtijds tussen, om uit te leggen wat een sonde precies is en welke rol ze speelt bij een nierdialys­e. “Dat was aanvankeli­jk niet voorzien”, vertelt ze. “Mijn opnames vonden pas aan het einde van de zomer plaats, toen alle interviews met de kinderen al achter de rug waren. Maar in de montagekam­er bleek dat er nogal vaak woorden werden gebruikt die de meeste kinderen niet snappen.”

En dus trokken de makers naar de praktijk van Keepers, die zich in sneltempo moest voorbereid­en. “Ik was net getrouwd en had een aantal dagen voor mezelf ingepland. Eventjes geen werk en de kinderen waren op kamp. Perfect, zeiden ze bij Ketnet. We kunnen dan draaien!” (lacht)

Bespreekba­ar maken

Geen ontspannen namiddagen in de tuinzetel dus, maar conference calls aan het bureau. “Er kroop ook best wat voorbereid­ing in, want ik wilde geen half werk afleveren. De programmam­akers gaven me zestien lijvige dossiers met informatie over de kinderen. Die bevatten niet alleen hun medisch verhaal, maar ook hun thuis- en schoolsitu­aties. Leesvoer genoeg.”

Met de kinderen zelf had Keepers geen contact. “Mijn taak was om hun verhalen medisch te kaderen. Ergens vind ik dat wel jammer, want natuurlijk had ik ze allemaal graag persoonlij­k gesproken. Ik ga graag om met kinderen, anders had ik ook niet voor dit beroep gekozen. Maar net daarom ben ik blij dat ik aan dit programma heb meegewerkt, in welke vorm dan ook. Het is belangrijk om dit soort verhalen bespreekba­ar te maken bij de jeugd. En als je ziet hoe matuur de kinderen uit de reeks met hun situatie omgaan, is er maar één gepast woord: chapeau.”

Warme woorden

Keepers leeft voor haar job. Ze is als kinderarts verbonden aan het AZ Alma in Eeklo en heeft ook haar eigen praktijk. “Nochtans wou ik lang advocate worden. Maar tijdens mijn tienerjare­n heb ik samen met mijn ouders veel ziekenhuiz­en gezien. Mijn vader heeft een herseninfa­rct gehad, rond mijn veertiende kreeg mijn moeder borstkanke­r. Ze zijn bei

 ?? FOTO VRT ?? Kinderarts Jo Keepers.
FOTO VRT Kinderarts Jo Keepers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium