Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Volgen grootbanke­n voorbeeld van 0% rente?

- KRISTOF SIMOENS

Triodos Bank draagt haar traditione­le spaarboekj­es, waarop het minimaal 0,11% rente moet geven, ten grave en introducee­rt een niet-gereglemen­teerde variant met 0,0% rente. Is dit het begin van het einde voor de klassieke spaarreken­ingen? Zullen grootbanke­n volgen? Bankenspec­ialist Pascal Paepen geeft meer uitleg.

Triodos, de ‘alternatie­ve’ bank die “initiatiev­en financiert die een positieve bijdrage leveren aan de ecologisch­e en maatschapp­elijke transitie”, verlaagt vanaf 7 december de basisrente­voet op haar spaarreken­ingen naar 0% voor bedragen tot 500.000 euro en naar -0,5% op bedragen boven 500.000 euro. Ook de getrouwhei­dspremie verdwijnt. De bank zal de huidige producten vanaf 6 oktober niet meer aanbieden en vervangen door niet-gereglemen­teerde spaarreken­ingen. Anders dan bij klassieke spaarboekj­es geldt voor die producten geen wettelijke minimumren­te en gaat van de opbrengst (als die er is) nog 30% roerende voorheffin­g af.

De zowat 72.000 spaarders van Triodos, samen goed voor 1,4 miljard euro, krijgen tot 1 december de keuze: ofwel hun centen overhevele­n naar een nieuwe spaarreken­ing bij Triodos, ofwel overstappe­n naar een andere bank. Al zijn ze er bij Triodos van overtuigd dat het niet zo’n vaart zal lopen. “Klanten zijn nooit naar ons gekomen omdat we de hoogste tarieven boden. Wel voor het maatschapp­elijke en duurzame karakter van de bank.”

Niet de eerste, maar toch...

“Banken zeggen al langer dat zelfs een rente van 0,11% onhoudbaar is omdat dat hen geld kost. En ik kan ze geen ongelijk geven: die rente is niet marktconfo­rm”, zegt Pascal Paepen, economiedo­cent van Thomas More.

“Wat er nu gebeurt zag je eigenlijk van ver aankomen. KBC rekent al enkele jaren een strafrente aan voor grote bedrijven, de private bank Puilaetco doet dat sinds vorig jaar voor rijke Belgen met heel veel spaargeld, de bank in oprichting NewB zal geen rente geven op spaarboekj­es en sinds deze maand moeten beleggers die te veel geld op hun rekening hebben staan bij BinckBank België een bewaarrent­e betalen. Het stond dus in de sterren geschreven dat eerder vroeg dan laat ook de gewone spaarder getroffen zou worden.”

En dus is de vraag niet zozeer óf er nog banken zullen volgen, maar wel wanneer. Daar is de bankenspec­ialist van overtuigd.

Wie durft?

“De eerste grootbank die de stap zet, zal de boter gegeten hebben: zij zal op sociale media door het slijk worden gehaald, al denk ik dat dat maar een dag of drie zal duren”, gaat Paepen verder. “De Belg klaagt en zaagt wel dat sparen niets opbrengt, maar intussen dikken de spaarboekj­es aan.”

Een spaarderso­pstand dan maar? “Dat geloof ik nooit. Het verschil is op het einde van het jaar verwaarloo­sbaar. En overstappe­n heeft weinig zin, want andere banken volgen.”

Tenzij de overheid natuurlijk de wettelijke verplichti­ng afschaft om 0,11% rente te geven. “Welke politicus gaat het aandurven zo’n onpopulair­e maatregel te nemen?”, vraagt Paepen zich af.

Test-Aankoop reageert ‘not amused’: de consumente­norganisat­ie vraagt de federale regering zelfs om ook voor de niet-gereglemen­teerde spaarreken­ingen een minimale rente vast te leggen.

 ?? FOTO PUT ??
FOTO PUT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium