Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Niveau 4 Gent

-

Hoofdinspe­cteurs Dieter en Bart krijgen een verontrust­ende oproep. Een man is weggelopen uit een psychiatri­sche inrichting. Hij weigerde al enkele dagen zijn medicatie in te nemen en is nu spoorloos. De cel Gerichte Opsporinge­n moet op zoek naar een zware drugsversl­aafde.

VIER, 20.35 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium