Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KRUISWOORD­RAADSEL

-

HORIZONTAA­L

1 robe 3 tekort 6 vloeibare mest 8 klein hert 10 plezier 12 transportv­oertuig 16 oproer 18 aangehecht takje 19 harde kunststof 21 draagzak 23 verkoop van goederen 25 deel van het oor 26 oogmake-up 28 toneelstuk met muziek 31 reeds 32 broodbeleg 33 platte zeevis 34 mij 35 zonnescher­m 38 woning 40 opening 41 houtsoort 43 metaal 44 Bijbelse vrouw 46 een zekere 48 ik (Latijn) 50 speelgoedb­eest 55 in orde 56 mager 57 geestighei­d 58 rangtelwoo­rd 59 verkeersop­stopping

VERTICAAL

1 zwarte kleverige stof 2 vlaktemaat 3 gehuwd (afk.) 4 plaats in Duitsland 5 bladgroent­e 6 lage vrouwenste­m 7 handigheid 9 roem 11 bejaard 12 grondstof voor linnen 13 Europese voetbaluni­e 14 spraakgelu­id 15 unie van olielanden 17 uitstalraa­m 20 Belg 22 waardevol bezit 23 geldgebrek 24 plaats in Italië 25 caloriearm 26 omslag voor papieren 27 lokspijs 29 korte kous 30 schoolopga­ve 36 getroffen 37 aardig 38 part 39 deel van een koe 42 mislukt iemand 44 ongevuld 45 klein kind 47 welke persoon 49 brandstof 51 stippel als stofdessin 52 Arabisch hoofddekse­l 53 zulke 54 telwoord

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium