Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CRYPTOGRAM

-

HORIZONTAA­L 1 Geen stadspand. (9) 5 Vogel voor 'n diva. (5) 8 Dit woord is in orde. (3) 9 Waarheidsg­etrouw dier. (3) 10 Voor gymnastisc­he ruiters. (5) 13 Te kantelen brancard. (9)

VERTICAAL

1 Afmattend aan de pers. (8) 2 Waardeloos hoofddekse­l. (3) 3 Hier! En opnieuw. (3) 4 Een creatieve Spa-gebruiker. (8) 5 De dans van de autoped. (4) 6 Dat meisje komt achteraf. (4)

7 Inviteer als behoefte. (4) 11 Vogel uit SaudiArabi­ë. (3) 12 Een bot in Missouri breken. (3)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium