Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fors offensief tegen opmars coronaviru­s

> Cafés dicht om 23u, slechts 4 mensen aan één tafel > Nauwe contacten gelimiteer­d tot 3, thuis maximaal 4 gasten welkom > Samenschol­ingen beperkt tot 4 personen > Regering kondigt strenge handhaving aan

-

Geen uitgebreid­e verjaardag­sfeestjes de komende weken. De regering besliste dat je thuis – het gezin niet meegereken­d – nog maximaal vier andere mensen mag uitnodigen. Een alleenstaa­nde mag dus vier mensen uitnodigen, maar een gezin van drie mag ook slechts vier mensen op de koffie vragen. “Wanneer die mensen niet tot je groep van nauwe contacten behoren, moet je ook van deze mensen afstand houden, en desnoods een mondmasker dragen”, zei minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (sp.a).

De regel trekt tot begin november een streep door verjaardag­sfeestjes, housewarmi­ngparty’s, enzovoort. Volgens Vandenbrou­cke is het nodig deze regel in te voeren, “omdat de meeste woningen niet toelaten dat je in veilige omstandigh­eden meer mensen ontvangt”.

De regering kondigde ook aan dat er strenger zal worden gecontrole­erd. Wat betekent dat de politie je straks kan verbaliser­en wanneer er bij je thuis een druk feestje aan de gang is. Daarvoor moet wel nog eerst een aangepast ministerie­el besluit worden geschreven.

 ??  ??
 ?? FOTO BELGA ?? Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke.
FOTO BELGA Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium