Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

4 personen tijdens activiteit

-

Niet-georganise­erde samenschol­ingen mogen komende maand nog slechts met vier personen tegelijk. Stel: je wil met vrienden een wandeling door de stad te maken. Dan mag je dat nog met maximaal vier personen doen, waarbij je ook weer afstand van elkaar houdt wanneer die vrienden geen nauwe contacten zijn. Hetzelfde geldt wanneer je op straat enkele vrienden tegenkomt. Als dat er meer dan drie zijn, mag je niet bij elkaar blijven staan. Het gaat hier om een forse verstrengi­ng: tot nu toe mocht je nog met maximaal tien mensen samenkomen.

Vandenbrou­cke beklemtoon­de gisteren dat de beperking enkel geldt voor niet-georganise­erde samenschol­ingen. “Het geldt niet voor de fietstocht­en van de wielerclub, of voor een begeleide wandeling.” Voor dat soort activiteit­en bestaan immers gedetaille­erde draaiboeke­n over hoe die veilig moeten worden georganise­erd.” Opnieuw geldt hier een uitzonderi­ng voor wie onder hetzelfde dak woont. Grote gezinnen mogen dus wel met zes of zeven een strandwand­eling maken.

Het samenschol­ingsverbod voor groepen van meer dan vier personen – wanneer het dus geen georganise­erde activiteit is – zal straks door de politie worden gecontrole­erd, klinkt het binnen de regering.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium