Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

4 mensen in bubbel

-

De beroemde en beruchte bubbel van vijf wordt voortaan de bubbel van vier. Bedoeling is dat we de komende weken zo het aantal sociale contacten dat we hebben, fors beperken en op die manier de verspreidi­ng van het virus weten af te remmen.

Concreet: je mag voortaan nog met maximaal drie andere personen van buiten je gezin nauwe contacten hebben. Je mag die mensen dus een hand geven, knuffelen of kussen. Of anders gesteld: je hoeft geen mondmasker te dragen wanneer je die mensen ontmoet, noch anderhalve meter afstand te houden. Van alle andere mensen die je ontmoet, moet je wel steeds voldoende afstand houden. Lukt dat niet, moet je een mondmasker dragen.

Die drie mensen moeten gedurende de komende maand wel dezelfde blijven. Je mag dus niet constant van nauwe contacten wisselen. Nog belangrijk­er op gezinsnive­au: iedereen gezinslid mag drie eigen nauwe contacten uitkiezen. Je dochter mag dus drie vriendinne­n kiezen, je zoon drie schoolvrie­ndjes. “De regel van maximaal drie nauwe contacten geldt per individu”, zei Vandenbrou­cke.

Hij beklemtoon­de tegelijk dat je het aantal nauwe contacten het best zo laag mogelijk houdt. “We laten maximaal drie nauwe contacten toe, maar het is uiteraard beter als je dat aantal tijdelijk nog verder terugschro­eft.”

 ?? FOTO PHOTO NEWS ?? Premier Alexander De Croo.
FOTO PHOTO NEWS Premier Alexander De Croo.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium