Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HIELPRIK

-

Hoe werkt het?

Het Bevolkings­onderzoek Aangeboren Aandoening­en – de neonatale screening of hielprik – spoort twaalf ziektes op waarbij vroege diagnose en behandelin­g noodzakeli­jk zijn. Het bloedstaal wordt afgenomen met een prik in de rug van de hand van de baby (niet in de hiel, dus), op de vierde dag na de geboorte. De druppels bloed worden op een speciaal bloedkaart­je opgevangen dat voor analyse naar een van de twee erkende Vlaamse screenings­centra wordt opgestuurd – het UZA is daar één van. Bij afwijkende waarden moet het labo dat correct en meteen melden. Het onderzoek is gratis en niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen.

Welke ziektes worden zo opgespoord?

Een aantal stoornisse­n in het metabolism­e van bouwstenen van eiwitten (PKU, MSUD, MMA/PA, IVA, GA1)

Stoornisse­n in de vetzuurver­branding (MCADD en MADD)

Stoornisse­n in het herverbrui­k van de vitamine biotine (LMCD)

Hormonale stoornisse­n

(CHT en CAH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium