Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

REACTIE UZA:

“Dit is hoogst uitzonderl­ijk”

-

Het Centrum Bevolkings­onderzoek Aangeboren Aandoening­en van het UZA stelt in een reactie dat het betreurt dat er destijds iets is misgelopen. “Zoiets is hoogst uitzonderl­ijk en zelfs het enige incident sinds de screening bestaat. Bij de overname van het Centrum van de provincie begin 2018, brachten we alle processen in kaart en hebben we bijkomende processen opgezet om de procedure meer sluitend te maken. We bezorgen de laboresult­aten binnen 48 uur per prioritair­e post en per telefoon aan de behandelen­de arts en dienst, daarna doen we een extra telefonisc­he controle. We bellen na 24 uur de behandelen­de arts terug op om er zeker van te zijn dat hij of zij op de hoogte is van afwijkende resultaten, of hij of zij de ouders heeft ingelicht en of er een doorverwij­zing voor diagnose en behandelin­g plaatsvond. Sinds we de screening hebben overgenome­n, werken we ook aan een eHealth-oplossing, zodat de resultaten in realtime bij de behandelen­de arts komen via het elektronis­ch dossier. Zo maken we de procedure sluitend.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium