Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-07

BINNENLAND : 12 : 12

BINNENLAND

12 BINNENLAND WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 CORONACRIS­IS Ateliers lijden onder thuiswerk: mensen dragen op eigen bureau toch geen kreukvrije kleren Paul Verschuere­n Strijkatel­iers zien volgens sectorfede­ratie Federgon het aantal binnengebr­achte manden met gekreukte was met 15% tot 20% dalen. Veel van hun klanten werken tegenwoord­ig vaker van thuis uit, in comfortabe­lere kleding in plaats van in hemd en kostuum op kantoor. Anderen hebben meer tijd om zelf te strijken of malen minder om een kreuk of een plooi omdat ze toch niet meer onder de mensen komen. “Gelukkig was het nog tropisch warm in de zomer: dan hebben mensen minder goesting om zelf te strijken.” Federgon “Als thuiswerk ingeburger­d blijft, zal dat blijvende gevolgen hebben voor de strijkatel­iers.” de activiteit met 15% tot 20%”, zegt Paul Verschuere­n, de Vlaamse directeur van Federgon. “Thuiswerk en minder sociale activiteit­en zijn de grote oorzaken. Ik moet maar naar mezelf kijken. Normaal ga ik altijd in hemd en heel vaak in kostuum naar het werk. Nu draag ik als ik thuiswerk wat meer comfortabe­le kleding. Zelfs op het werk mag het net iets meer casual omdat ik veel minder fysieke meetings heb. Laat nu net formelere kleding, de moeilijker te strijken stukken zoals een hemd, voor heel wat werk zorgen in een strijkatel­ier.” Mensen hebben volgens Anja De Boeck ook meer tijd om zelf te strijken, hebben plots te weinig budget om de strijk nog uit te besteden en maken veel minder kleren vuil dan voor de coronacris­is. “Bovendien wil niet iedereen dat iemand anders hun kleren vastneemt in tijden van besmetting­sgevaar ”, zegt Jo Mellemans, CEO van Het Poetsburea­u, dat vorige week zijn enige strijkatel­ier sloot omdat het niet meer rendabel genoeg was. Paul Verschuere­n van Federgon ziet op dit moment ook de toekomst niet echt rooskleuri­g tegemoet. “Thuiswerk zal waarschijn­lijk ingeburger­d blijven. Als dat het geval is, zal dat blijvende gevolgen hebben voor de strijkatel­iers.” Anja De Boeck van Anja’s Strijkdien­st uit Aalst streek voor de coronacris­is gemiddeld een vijftigtal manden per week. Tegenwoord­ig belandt een kwart minder hemden, broeken en andere kledingstu­kken onder haar strijkijze­r. “Ik krijg vooral veel onregelmat­iger werk binnen. Vroeger had je veel mensen die iedere week een mand met strijk brachten, maar nu verschilt de ene week heel hard van de andere wat de hoeveelhei­d werk betreft. Een groot geluk voor de sector dat het tropische warm werd deze zomer: door de hitte wassen mensen veel sneller hun kleren en hebben ze veel minder goesting om zelf te strijken. Dat herstelde de situatie toch een heel klein beetje, want anders zat ik hier misschien nog te wachten tot iemand een mandje strijk binnenbren­gt, zoals in de eerste weken na de lockdown het geval was.” Tot 20% minder strijkwerk Verschil met huishoudhu­lpen Federgon, de federatie die onder meer de dienstench­equesector vertegenwo­ordigt, zegt dat Anja absoluut niet de enige is die minder werk heeft. “Terwijl de sector van de huishoudhu­lp zich bijna volledig hersteld heeft na de lockdown, zien we in strijkatel­iers overal in het land een daling van TOMMY HUYGHEBAER­T Peter Bruynincx van het Vlaams Verkeersce­ntrum, dat de cijfers bijhoudt. FILEZWAART­E SNELWEGEN VLAANDEREN Cijfers: Vlaams Verkeersce­ntrum Aantal kilometeru­ren 1.400 Vlaanderen 2019 1.200 1.000 800 600 Vlaanderen 2020 400 200 0 week 12 40 2 5 10 15 20 25 30 35 Coronaperi­ode 2020