Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-07

BUITENLAND : 39 : 27

BUITENLAND

BUITENLAND/ 27 INMEMORIAM.BE WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 Ontzettend dankbaar voor wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, is rustig van ons heengegaan Mevrouw Maria Vinck Lid van de Vrienden van Lourdes Lid van OKRA Geboren te Brasschaat op 2 maart 1929 en overleden te Edegem op 2 oktober 2020. weduwe van de Heer Louis Michielse Dit melden u: Hugo en Rita Van Hoydonck - Michielse Jef en Gerda Van Gils - Michielse Rudy en Hilde Michielse - Van Walle Leo en Brigitte Michielse - Wachter Chris en Marina Van de Leest - Michielse haar kinderen haar Kleinkinde­ren en Achterklei­nkinderen haar Schoonbroe­rs en Schoonzuss­en haar Neven, Nichten, Achterneve­n en Achternich­ten In navolging betreffend­e de maatregele­n ivm Covid 19 heeft het afscheid op persoonlij­ke uitnodigin­g plaats. Soms is er zoveel wat we voelen. Maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Aansluiten­d heeft de teraardebe­stelling plaats in het familiegra­f op de begraafpla­ats van Brasschaat-Centrum, Miksebaan. Jacques VANHEERENT­ALS Condoleren: familie Van Hoydonck - Michielse, Bredabaan 737 - 2930 Brasschaat www.condoleanc­es.be/mariavinck echtgenoot van Elza Mostmans Geboren te Brugge op 5 januari 1934 en thuis omringd door zijn geliefden zachtjes ingeslapen op 25 september 2020. 03 650 15 15 · SERENI.BE In intieme kring hebben wij afscheid genomen. Rouwadres: Familie Vanheerent­als p.a. Begrafenis­sen Van den Bogaert Zevenberge­nlaan 15, 2520 Ranst Begrafenis­sen Van den Bogaert - Ranst - Tel. 03-485 55 60 www.vandenboga­ert-ranst.be ! "&# ' ( #$ % ) ) Na een gezond en sociaal leven, waarin haar gezin centraal stond, nemen wij afscheid van een grote persoonlij­kheid kunnen zijn * ' " ' ' + ,-. Monique Raes " ( ' " , / ( ( " ( " Gewezen Voorzitter K.V.L.V. Berchem " - , weduwe van Aimé Bortier 0 1 2 "3 4 5 6 $ - $7) " Zij werd geboren te Wervik op 8 mei 1927 en is zacht ingeslapen in de Residentie Mayerhof te Mortsel op 2 oktober 2020, gesterkt door de Ziekenzalv­ing. Wegens de maatregele­n tegen het verspreide­n van het Coronaviru­s zal de uitvaartpl­echtigheid, gevolgd door de teraardebe­stelling op de begraafpla­ats van Edegem, in beperkte kring plaatsvind­en. ! Rouwadres: " # $ % %& Familie Monique Raes, p/a Begrafenis­sen Goossens & Celis, Liersestee­nweg 120 - 2640 Mortsel. ' ( ) ( $ & Rouwadres: * ) + " , -Stynen 2 # - !% " -Antonius (Zoersel) Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-Bogaerts-Stynen.be Paul Bulteel uitvaartzo­rg Bogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be 1 augustus 1948 2 oktober 2020 Onze echtgenoot, papa, opa en broer is van ons heengegaan De rector en de leden van de universita­ire gemeenscha­p van de Universite­it Antwerpen melden u het overlijden van Christiane Van Dyck Professor dr. Sylvia Dewilde Veerle Bulteel en Johan Allaert, en dochter Lucie Hugo Bulteel en Laura Dalrymple, en dochters Charlotte en Clara Joris Bulteel en Olivier De Ridder Rudi Van Gompel echtgenote van Gewoon hoogleraar aan het Departemen­t Biomedisch­e Wetenschap­pen van de Faculteit Farmaceuti­sche, Biomedisch­e en Diergenees­kundige Wetenschap­pen van de Universite­it Antwerpen. Guido Bulteel en Francine Huybrechts Geboren te Oostende op 18 oktober 1972 en overleden te Oud-Turnhout op 3 oktober 2020. Paul was ook directieli­d bij Electrabel, Secretaris­Generaal van Eurelectri­c, natuurlief­hebber, kunstliefh­ebber en fotograaf De afscheidsp­lechtighei­d vindt plaats in besloten kring. De Universite­it Antwerpen biedt de familie haar oprechte deelneming aan. JAN SCHILLEBEE­CKX uitvaartzo­rg Oud-Turnhout, 014/46.29.20 condoleren via www.schillebee­ckx.be