Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-07

BINNENLAND : 6 : 6

BINNENLAND

6 BINNENLAND WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 RECONSTRUC­TIE Ierse man toont hoe zijn Nijlense vriendin vuur vatte “Ik had nooit de intentie om Sofie te vermoorden” De onderzoeks­rechter heeft gisteren een reconstruc­tie gehouden van de uit de hand gelopen ruzie tussen een Ierse man en zijn Nijlense vriendin. Tijdens dat incident kreeg het slachtoffe­r een brandbare stof over zich en vatte haar kledij vuur. Ze kon nog op eigen kracht in een zwembad springen, maar liep zware brandwonde­n op. Ze overleed vorige week. De Ierse man houdt vol dat hij nooit de intentie had om zijn vriendin in brand te steken. Eind vorige week overleed de Nijlense in het ziekenhuis. Gisterenvo­ormiddag verlengde de raadkamer de aanhouding van Shaun M.L. met een maand. De Ier werd uit de gevangenis gehaald en moest aan onderzoeks­rechter Kris Lavens tonen wat er volgens hem gebeurd was. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij nooit de intentie heeft gehad om zijn vriendin in brand te steken of te doden”, reageerde advocaat Bart Vanmarcke na de reconstruc­tie. “Wat er volgens hem dan wel is gebeurd? Daar kan ik niets over zeggen wegens de geheimhoud­ing van het onderzoek.” De reconstruc­tie van de gruwelijke feiten in de Looystraat in Nijlen nam gisteren bijna drie uur in beslag. De Ier Shaun M.L. (33) moest er aan de speurders tonen wat er zich begin september had afgespeeld op het terrein waar hij met Sofie V.D.S. (37) in een stacaravan woonde. De twee hadden al een hele poos een relatie met elkaar. Oma belde hulpdienst­en “Mijn cliënt was heel emotioneel tijdens de reconstruc­tie. Dat is uiteraard logisch. Hij werd opnieuw geconfront­eerd met de feiten die zich afspeelden op 2 september. Ondertusse­n is hij op de hoogte gebracht dat Sofie overleden is. Hij heeft haar dood niet gewild. Hij heeft in een fractie van één of twee seconden iets gedaan met een zeer erge afloop. Het was onomkeerba­ar. In de gevangenis is hij altijd blijven hopen dat het nog goed zou komen met zijn vriendin.” De oma van Sofie woonde de reconstruc­tie bij. De vrouw woont naast de stacaravan. Wat ze precies heeft gezien, is niet helemaal duidelijk. Zij alarmeerde die bewuste avond de hulpdienst­en. De kranige vrouw werd, begeleid door familieled­en, naar de plaats van de reconstruc­tie gebracht. Bart Vanmarcke de familie van het slachtoffe­r bij en was gisteren aanwezig in de Looystraat. Zij volgden de reconstruc­tie op een scherm in een captatiewa­gen van de federale politie. “De familie had nog heel wat vragen. Op enkele vragen hebben ze een antwoord gekregen, maar op nog heel wat andere vragen hebben ze nog geen duidelijk antwoord gehoord. Ze stellen hun vertrouwen in het verdere onderzoek”, zei hij gisterenav­ond. De reconstruc­tie duurde drie uur. Shaun M.L. werd opnieuw naar de gevangenis overgebrac­ht. De man wordt verdacht van doodslag. Advocaat van de Ierse man “Zijn daden zijn onomkeerba­ar. In de gevangenis is hij altijd blijven hopen dat het nog goed zou komen met zijn vriendin.” Felle ruzie Het staat vast dat de Ier zijn zelfbeheer­sing verloor na een felle ruzie. Hij heeft naar een brandbare vloeistof gegrepen en is die beginnen uitgieten. Sofie kreeg het product over zich heen. Nadien stak hij de vloeistof aan en vloog zijn vriendin in brand. De vrouw had nog de reflex om naar een zwembad naast de stacaravan te lopen. Ze dook in het water, het vuur doofde. Het slachtoffe­r werd in allerijl met ernstige brandwonde­n naar het ziekenhuis overgebrac­ht en onderging drie operaties. De vader van Sofie woonde de reconstruc­tie niet bij omdat hij het emotioneel niet aankon. Heel wat vragen Advocaat Cédric Monheim stond THEO DERKINDERE­N