Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-07

POLITIEK : 8 : 8

POLITIEK

8 WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 MR besliste dat voorzitter Georges-Louis Bouchez zal worden geflankeer­d door een comité van tien wijzen. Samen met Bouchez vormen zij de G11 van de partij. Het gaat onder meer om de topministe­rs van de MR uit elke regering, de fractielei­ders en de drie ondervoorz­itters van de partij. Zij moeten voorkomen dat Bouchez nog soloslim gaat. Partijvoor­zitters zwijgen bewust Christ’l De landtsheer De ministerke­uze zorgde al voor gemor bij Groen en MR, maar gistermorg­en deed ook gewezen CD&V-minister Nathalie Muylle een boekje open over de frustratie­s binnen haar partij. De WestVlaams­e is sinds vorige week minister af, maar moest dat nieuws vernemen via een journalist. “Blijkbaar is het in de politiek niet zo evident om slechtnieu­wsgesprekk­en te brengen”, stelde ze vast. Hoe komt dat toch? moment. Ze toonde begrip voor de beslissing van haar voorzitter Joachim Coens, maar had ook een bedenking. “Menselijk zou het goed geweest zijn even vooraf gesproken te hebben”, klonk het. Muylle is niet de eerste die haar frustratie uit. Groen-politicus Kristof Calvo is nog altijd ontgoochel­d over de manier waarop de partij hem geen minister heeft gemaakt. Ook bij de Franstalig­e liberalen van MR heeft de ministerke­uze tot zichtbare frustratie geleid. Pas vannacht werden de plooien min of meer gladgestre­ken door een groep van tien naast voorzitter Georges-Louis Bouchez te zetten. Zij moeten de “hypervoorz­itter” nu bijstaan in het nemen van cruciale politieke beslissing­en. van Vlaanderen sterke figuren hebben. “Als CEO van het bedrijf CD&V had ik wellicht dezelfde beslissing genomen”, zei Nathalie Muylle op Radio 1. Tegelijker­tijd legde ze wel de vinger op de wonde. “Blijkbaar is het in de politiek niet zo evident om slechtnieu­wsgesprekk­en te brengen”, merkte ze fijntjes op. Hoe komt dat toch? “Ze zijn vooral bezig met politieke marketing: de strategie is heilig en perceptiep­olitiek is alomtegenw­oordig”, zegt professor Christ’l De Landtsheer (UAntwerpen), gespeciali­seerd in politieke psychologi­e. “Maar het is vooral heel machiavell­istisch. Die voorzitter­s beseffen maar al te goed dat het niet correct is.” rekruterin­g van topfunctie­s voor bedrijven. Hij maakt de vergelijki­ng met een vacature die intern ingevuld moet worden. “Als je als CEO niet grondig argumentee­rt waarom je iemand niet hebt gekozen en die ontgoochel­de werknemer niet meteen perspectie­f kunt bieden, heb je een probleem. Laat je iemand in het ongewisse over zijn of haar toekomst, dan suggereer je eigenlijk: je bent afgeschrev­en.” Het doet denken aan wat Kristof Calvo, Nathalie Muylle en enkele MR-ministers is overkomen. “Als je iemand van dat kaliber op voorhand laat weten dat hij opzijgesch­oven wordt, kan hij snel mobilisere­n om die beslissing nog terug te draaien”, zegt De Landtsheer. “Een partijvoor­zitter beseft dat en zwijgt dus bewust. Nu zeggen dat er te weinig tijd was om mensen op de hoogte te brengen, is erg schijnheil­ig.” Professor politieke psychologi­e (UAntwerpen) “Als je een sterkhoude­r op voorhand laat weten dat hij opzijgesch­oven wordt, kan die snel mobilisere­n om de beslissing terug te draaien.” “De langste tien minuten van mijn politieke loopbaan.” Zo omschrijft Nathalie Muylle de speech die ze vorige woensdag gaf op het congres van CD&V. Ze was er gevraagd om het regeerakko­ord, dat ze zelf mee had onderhande­ld, te verdedigen om de achterban te overtuigen. Alleen kreeg Muylle net voor ze op het podium klom van een journalist te horen dat ze geen minister meer zou zijn in de nieuwe regering. Gistermorg­en blikte ze op Radio 1 terug op dat regionale spreiding en potentieel op langere termijn zijn doorslagge­vend. Voorzitter­s willen immers dat ministers bij de volgende verkiezing­en de vruchten plukken van hun zichtbaarh­eid. En dan kun je best in alle hoeken Perspectie­f Politieke logica In de bedrijfswe­reld is zo’n manier van werken ondenkbaar, zegt Philip Hendrickx, managing director bij Robert Half Executive Search, gespeciali­seerd in de Vanzelfspr­ekend zit er een politieke logica achter dat soort beslissing­en: het geschikte profiel hebben is zelden voldoende, ook MATTHIAS VANDERASPO­ILD “Show, don’t tell”,