Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Een verwittigd man is er twee waard”

Stad controleer­t extra op sluikstort­en en zwerfvuil

-

De stad Mechelen grijpt de ‘Week van de Handhaving’ aan om extra in te zetten op controles tegen sluikstort­en en zwerfvuil. Dit jaar schreef de stad al 166 processenv­erbaal uit voor sluikstort­en en 48 voor zwerfvuil. De problemati­ek is sinds de coronapand­emie verergerd.

De ‘Week van de Handhaving’ is een actie van de organisati­e Mooimakers. De campagne is voor de stad aanleiding om deze week extra in te zetten op de strijd tegen sluikstort­en en zwerfvuil. In samenwerki­ng met gemeenscha­pswachten en grote broers en zussen gaan buitengewo­ne opsporings­ambtenaren (BOA’s) op ronde. “Sensibilis­eren is nog altijd de norm. Wie hardleers is, riskeert een pv”, klinkt het.

“Een verwittigd Mechelaar is er twee waard”, zegt Abraham Labsir (Vld-Groen-m+), schepen van Preventie. “Hoe graag we alles ook in der minne oplossen. Er mag en zal worden gehandhaaf­d. Als stad zoeken we al een tijd hoe we zwerfvuil een halt kunnen toeroepen, maar een deel van de mensen blijft er zijn voeten aan vegen. Mensen die zich elke dag inzetten om iemand anders zijn vuil op te ruimen verdienen veel meer respect. Daarom willen we deze week een sterk statement maken”, legt Labsir uit.

De controles gebeuren op hotspots zoals de Bruul, de Haverwerf, de Rik Wouters- en de SinteMette­tuin en aan de Thomas More-hogeschool in het centrum, in de stationsom­geving en in de wijken, onder andere in het Caputsteen­en het Tivolipark, en op het Oud-Oefenplein. Tijdens de controles wordt gelet op peuken, blikjes en ander zwerfvuil.

 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ?? Onder andere op de Haverwerf stelt zich een probleem van zwerfvuil.
FOTO DIRK VERTOMMEN Onder andere op de Haverwerf stelt zich een probleem van zwerfvuil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium