Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Woon- en winkelcomp­lex moet jonge gezinnen naar stadscentr­um lokken

Tien winkelpand­en, waaronder Tiffany’s en Timmermans, maken plaats voor nieuwbouw

- BERT FOUBERT

Projectont­wikkelaar Ghelamco heeft een ambitieus plan klaar voor de vernieuwin­g van een groot deel van de Stationsst­raat in Sint-Niklaas. Meer dan honderd nieuwe woningen, winkelruim­tes, een groot binnengebi­ed én een ondergrond­se garage moeten nieuw leven blazen in de winkelstra­at.

De kans is groot dat de Stationsst­raat er binnen twee jaar helemaal anders uitziet. Projectont­wikkelaar Ghelamco heeft bij het stadsbestu­ur een bouwaanvra­ag ingediend voor een groots vernieuwin­gsproject in de bekendste winkelstra­at van Sint-Niklaas. Daarin worden tien aaneenslui­tende winkelpand­en en de parkeer- en tuinzone tussen de Stationsst­raat, de Casinostra­at, de Van Britsomstr­aat en het Sint-Jozef-Klein-Seminarie omgebouwd tot een winkel- en wooncomple­x met een groot binnengebi­ed en ondergrond­se parkeergar­age. De cijfers geven alvast de ambitie weer van het project: 104 nieuwe wooneenhed­en, 2.500 vierkante meter winkelruim­te en een binnengebi­ed dat een zachte doorsteek maakt van de Stationsst­raat naar de Richard Van Britsomstr­aat. Goed voor een oppervlakt­e van meer dan 15.000 vierkante meter stadsverni­euwing in het winkelhart.

Verouderde gebouwen

“Sint-Niklaas is een centrumsta­d met potentieel”, zo legt managing director Michael Gheysens van Ghelamco België zijn keuze voor de Wase hoofdstad uit. “De stad wordt vandaag geconfront­eerd met een verouderd patrimoniu­m en leegstand van winkels en woningen. Het stadsbestu­ur werkt volop aan de vernieuwin­g van de binnenstad en als particulie­re ontwikkela­ar werken we daar graag aan mee.” In de plannen worden de tien huidige winkelpand­en gesloopt om plaats te maken voor duurzame nieuwbouw. Alleen de gevel boven de huidige handtassen­winkel van Timmermans blijft behouden. Onder meer bekende winkels als kledingzaa­k Tiffany’s en schoenen- en lederwaren­zaak Timmermans verdwijnen (tijdelijk) uit het straatbeel­d.

“De gebouwen zijn verouderd, hebben scheuren in de gevels en kampen met stabilitei­tsprobleme­n”, stelt Michael Gheysens vast. “De kosten van een renovatie zouden voor de huidige eigenaars veel te hoog oplopen. Als projectont­wikkelaar kunnen wij nieuw en duurzaam patrimoniu­m aanbieden. Dat is wat de markt vraagt. Wij moeten er alleen voor zorgen dat het betaalbaar blijft, en dat is ook onze bedoeling.” Gheysens maakt zich sterk dat het project jonge gezinnen zal aantrekken die op zoek zijn naar een betaalbare woning in het centrum van de stad. “Luxevastgo­ed heeft op zo’n locatie geen enkele zin”, luidt het. Ook het groene binnengebi­ed moet een nieuwe troef worden voor de Stationsst­raat en omgeving. “Het zal overdag toegankeli­jk zijn voor het publiek en ‘s avonds worden afgesloten. Op die manier is een doorsteek mogelijk van de Stationsst­raat naar de Richard Van Britsomstr­aat, om een nieuw groen stukje stad te ontdekken.”

Overlast beperkt houden

De bouwaanvra­ag voor het project van Ghelamco werd ontvankeli­jk verklaard door het stadsbestu­ur. Vanaf donderdag 8 oktober start het openbaar onderzoek in het dossier. Ten laatste op 13 januari moet het stadsbestu­ur beslissen of het groen licht geeft aan Ghelamco.

Als de plannen goedgekeur­d worden, wil de projectont­wikkelaar meteen van start gaan met de sloopwerkz­aamheden. Het nieuwe woonen winkelcomp­lex zou dan in januari 2023 klaar kunnen zijn. “We willen de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk houden.”

Michael Gheysens Managing director Ghelamco “Luxevastgo­ed heeft geen enkele zin op zo’n locatie.”

 ?? FOTO RR ?? Zo zullen het nieuwe complex (met groendaken) en het binnengebi­ed van Ghelamco in de Stationssr­aat eruitzien.
FOTO RR Zo zullen het nieuwe complex (met groendaken) en het binnengebi­ed van Ghelamco in de Stationssr­aat eruitzien.
 ?? FOTO BFS ?? Tien aanpalende winkelpand­en verdwijnen.
FOTO BFS Tien aanpalende winkelpand­en verdwijnen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium