Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tweede vijfgeslac­ht in 25 jaar

Geboorte dochter Léo zorgt voor uitzonderl­ijke situatie in Molse familie

- ANNELIES FREDERICKX

Hanne Huysmans en Jan Tournier werden woensdag de trotse ouders van dochtertje Léo. De geboorte van de kleine spruit betekende een nieuwe mijlpaal voor de familie, want na mama Hanne, 26 jaar geleden, maakt ook dochter Léo deel uit van een vijfgeslac­ht.

“Een vijfgeslac­ht is uitzonderl­ijk, maar bij ons gebeurt dit nu voor de tweede generatie op rij en we zijn bovendien telkens de eerstgebor­ene. Er is dus nooit vals gespeeld, wat het nog meer bijzonder maakt”, vertelt oma Heidi Philipsen (49) vol trots. “We zijn blijkbaar een sterk geslacht. Mijn moeder Betty Dekinder is momenteel 70 en Julienne Terryn, mijn grootmoede­r en dus de betovergro­otmoeder van Léo, telt 94 lentes. Ze doet daarmee trouwens beter dan Bertha Descendre, de vorige mater familias, die uiteindeli­jk 93 werd. Ze stierf helaas bijna meteen na de geboorte van mijn dochter. We konden toen gelukkig wel nog foto’s maken van het vijfgeslac­ht, maar een tweede fotoshoot heeft ze niet meer gehaald.”

Afgelopen vrijdag gingen Léo, Hanne, Heidi en Betty naar wzc Witte Meren in Mol voor alweer een uniek fotomoment. “Julienne verblijft al enige tijd in het woonzorgce­ntrum, maar via kaartjes en de verpleging hielden we haar de voorbije weken en maanden op de hoogte van de zwangersch­ap. We wisten immers dat er een nieuw vijfgeslac­ht in de maak was en dat hebben we vrijdag meteen vereeuwigd. Papa Jan rekende eigenlijk op een zoon, maar wij hoopten natuurlijk stiekem dat het een meisje werd. Het restaurant van Jan, Cuchara in Lommel, heeft trouwens twee sterren, maar nu heeft hij er een derde sterretje bij.”

Een echte verklaring voor dit tweede vijfgeslac­ht op rij heeft Heidi Philipsen niet. “Of het aan de ondergrond ligt, weet ik niet, maar we zijn wel allemaal van Mol afkomstig. Ik denk niet dat dit er iets mee te maken heeft, maar we zijn wel echt een sterk geslacht. Julienne was zelfstandi­ge en ze heeft jarenlang hard gewerkt. Volgens haar word je van werken oud. We hebben trouwens allemaal best wel zware jobs, maar we genieten ook op tijd. Daardoor is onze familie heel erg close.”

Zeer uitzonderl­ijk

Dr. Lucien De Cock, geriater en expert op het gebied van vijfgeslac­hten, reageert verbaasd op het nieuws uit Mol. “Ik kan mij niet herinneren dat ik in mijn

Heidi Philipsen Oma van Léo “Een vijfgeslac­ht is sowieso uitzonderl­ijk, maar bij ons gebeurt dit nu voor de tweede generatie op rij en we zijn bovendien telkens de eerstgebor­ene.”

veertigjar­ige carrière ooit een vijfgeslac­ht in de tweede generatie heb meegemaakt. Vijfgeslac­hten komen wel vaker voor dan vroeger, maar met één of twee per jaar, blijft het toch een speciale gebeurteni­s. Dat er nu voor de tweede generatie op rij een vijfgeslac­ht gevormd werd, is echt uitzonderl­ijk. Dat het hier om twee vrouwelijk­e vijfgeslac­hten gaat, is wel normaal. Ik ken trouwens ook geen enkel mannelijk vijfgeslac­ht. Vrouwen leven gemiddeld vijf of zes jaar langer dan mannen, maar dan nog is het genetisch bepaald. Bij een vijfgeslac­ht denkt men misschien automatisc­h aan 100jarigen, maar dat is een misvatting. Uit onderzoek maakte ik op dat de betovergro­otmoeders gemiddeld tussen 91 en 93 jaar oud zijn.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ?? Vijfgeslac­ht Léo, Hanne, Betty, Julienne en Heidi. Op de schoot van betovergro­otmoeder Julienne de foto van het eerste vijfgeslac­ht in de familie.
FOTO RR Vijfgeslac­ht Léo, Hanne, Betty, Julienne en Heidi. Op de schoot van betovergro­otmoeder Julienne de foto van het eerste vijfgeslac­ht in de familie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium